QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.  Xem thêm
Ngay sau khi có Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị, (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lâm Hà đã ban hành Kế hoạch số 47 KH/HU ngày 31/10/2008 về “Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X)”. Xem thêm
Ngày 07/02, huyện Lâm Hà tổ chức Hội trại tòng quân năm 2023, năm nay huyện là địa phương được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chọn làm đơn vị điểm để tổ chức lễ giao - nhận quân Xem thêm
Năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện mục tiêu Nghị quyết; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn, phức tạp; trong nước tiếp tục đối diện với những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn.  Xem thêm
Ngày 13/01/2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm Hà tổ chức Ngày hội “Tết Nhân Ái” Xuân Quý Mão năm 2023 chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật,… trên địa bàn huyện. Xem thêm
Để đưa Nghị quyết số 12- NQ/HU ngày 14 tháng 12 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đi vào cuộc sống, Huyện ủy Lâm Hà tiến hành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra “khí thế mới, bước chuyển mới” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Xem thêm
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong toàn huyện vui Xuân đón tết đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo; vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em, học sinh nghèo, công nhân, người lao động nhất là người bị mất việc làm. Xem thêm
Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng.  Xem thêm
Từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xem thêm
Huyện Lâm Hà đã có sự nhìn nhận thẳng thắn việc địa phương này xếp hạng thấp nhất trong toàn tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 Xem thêm
Trang 4/7Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421104
  •  Đang online: 164
  •  Trong tuần: 156
  •  Trong tháng: 37.722
  •  Trong năm: 159.967