QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
21/12/2023 09:10 SA

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Hà

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, vận dụng thực hiện tốt phương châm, phương pháp công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu, nòng cốt. Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp làm công tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mọi quan điểm, chủ trương của cấp ủy, cơ chế, chính sách của chính quyền phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Mô hình “Dân vận khéo xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp tại thôn Liên Kết xã Liên Hà
Mô hình “Dân vận khéo xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp tại thôn Liên Kết xã Liên Hà

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận Trung ương phát động, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà triển khai thực hiện phong trào đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có những cách làm linh hoạt, đa dạng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” thích hợp ở từng địa bàn, từng đối tượng để vận động, thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên, Nhân dân đoàn kết tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm huy động, tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện thi đua lao động, công tác, học tập, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều cách làm mới, sáng tạo đã đem lại những hiệu quả tích cực. Riêng trong năm 2023 đã có 44 mô hình đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện trên các lĩnh vực, cụ thể: 24 mô hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 12 mô hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, 8 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế của 10 tổ chức đảng; 2 đơn vị chính quyền; 8 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 17 Hội cấp xã; 2 cá nhân. 
Qua đánh giá, thẩm định kết quả và hiệu quả của các mô hình, đã có 42/44 mô hình được Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ quyết định công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện. Đó thực sự là những mô hình rất hiệu quả, thiết thực cần được đẩy mạnh thực hiện và lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiêu biểu với các mô hình trên lĩnh vực:
Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế: được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tập trung, mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết; phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; hỗ trợ kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững...điển hình như:
Mô hình “Dân vận khéo về vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đạ Ty, xã Đạ Đờn năm 2023” do Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì triển khai thực hiện đạt kết tích cực: Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thôn Đạ Ty, xã Đạ Đờn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ giống hom dâu cho các gia đình chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dâu, nuôi tằm; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mua vật tư chăm sóc dâu, nuôi tằm; hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nhà ở. Huy động các lực lượng làm công tác dân vận tập trung triển khai thực hiện nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp dọc tuyến đường trung tâm thôn Đạ Ty.
Mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: “Nuôi heo đất chung tay ủng hộ phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện” của đã vận động trao 26 phương tiện sinh kế trị giá 88 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo.
Mô hình của Ban Chỉ huy Quân sự huyện giúp đỡ 01 gia đình chiến sĩ dân quân thường trực phát triển kinh tế đã hỗ trợ giống hom dâu và 42 ngày công trồng 4000m2 đất, hỗ trợ sinh kế 1 bộ công cụ nuôi tằm trị giá 5 triệu đồng; mô hình “Hỗ trợ vốn cho cán bộ phát triển kinh tế gia đình” đơn vị trích 870 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của đơn vị cho cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị mượn (mỗi đồng chí được mượn hơn 100 triệu đồng); đến nay các đồng chí được đơn vị hỗ trợ đầu tư vốn đã phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Mô hình vận động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng ủy xã Liên Hà đã kêu gọi nguồn từ quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ 31 hộ chuyển đổi 6,5ha trồng dâu nuôi tằm, hỗ trợ sinh kế với số tiền 620 triệu đồng.
Mô hình Dân vận khéo xây dựng và phát triển Hợp tác xã của Hội Nông dân xã Mê Linh đã được triển khai và đạt kết quả tích cực, Hội đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, chuỗi liên kết, sản phẩm OCOP, đã vận động và thành lập Hợp tác xã Meli Green Fram với 7 thành viên, vốn điều lệ 9 tỷ đồng, sản xuất rau thủy canh, sau khi thành lập Hợp tác xã duy trì hoạt động đã xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài, tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho 10 lao động là người dân tộc thiểu số địa phương. Mô hình nuôi heo nái đen hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo của Hội phụ nữ xã Liên Hà đã vận động được gần 21 triệu hỗ trợ cho 5 hội viên nuôi 5 con heo nái đen giúp phát triển kinh tế gia đình; mô hình “Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phi Tô thu được 16,5 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế. 
Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, trong đó có các mô hình hiệu quả, được nhân rộng thể hiện rõ việc khéo trong vận động nhân dân đẩy mạnh xã hội hóa công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, tham gia xây dựng xã hội học tập, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, điển hình như:
Mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện “Thu gom ve chai chung tay bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được số tiền 78 triệu đồng trao 78 phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Mô hình “Dân vận khéo trong vận động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong cựu chiến binh của Hội Cựu chiến binh huyện phát động đã vận động được 194 triệu đồng xây dựng 03 căn nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ sửa chữa 01 căn nhà với số tiền 28 triệu đồng, vận động giúp đỡ giảm 8/8 hộ nghèo là và 18 hộ cận nghèo hội viên (giảm 100% hộ hội viên nghèo, 50% hộ hội viên cận nghèo). 
Mô hình vận động xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Nông dân huyện thực hiện đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng tuyến đường điện dài 2,4km với 61 bóng đèn tại thôn Hải Hà, xã Hoài Đức và thôn Tân Lin, xã Tân Văn, cùng với đó Hội 16 xã, thị trấn xây dựng các công trình chào mừng trị giá 500 triệu đồng.

Các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Đờn năm 2023
Các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Đờn năm 2023

Mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng ủy xã Liên Hà đã vận động xã hội hóa xây dựng 540m2 sân bê tông nhà văn hóa thôn, 1,6km đường bê tông, 1,6km đường điện hạ thế trị giá 1,4 tỷ đồng. 
Mô hình của tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn, tiêu biểu như: mô hình “Thu gom rác thải nhựa gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Thọ đã thu được 92,6 triệu đồng trao học bổng cho 107 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 56 triệu đồng và nhận đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi với số tiền 12 triệu đồng; mô hình “nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Phượng vận động được 40 triệu đồng cho 8 chị vay vốn phát triển kinh tế gia đình;  mô hình “Thu gom ve chai” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Đức thu được 25 triệu đồng; mô hình “Thu gom phế liệu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hà thu được 12,5 triệu đồng; mô hình “Thu gom rác thải bán gây quỹ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ Đờn thu được 15,3 triệu đồng; mô hình xây dựng tuyến đường hoa Văn Hà - Quảng Đức - Kon Tách Đăng của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đinh Văn chiều dài 3 km; mô hình nhân rộng tuyến đường xanh - sạch - đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Văn tại các tuyến đường thôn Tân Thuận, Tân Thành, Hà Tân, Tân Hòa với 3km trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng trị giá trên 11 triệu đồng; mô hình giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn của Đảng ủy xã Đan Phượng đã vận động giúp 01 gia đình đảng viên số tiền 10 triệu đồng; mô hình “thu gom, xử lý rác thải nhựa, rác thải hữu cơ” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Lâm đã vận động được 275 hội viên phụ nữ tham gia, ký cam kết giảm rác thải nhựa, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày...
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hà đã được triển khai nhằm vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi, hiện mô hình đã vận động được 14.500.000 đồng hỗ trợ nuôi 04 trẻ em mồ côi. 
Mô hình vận động nguồn lực chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Chi bộ Trường Trung học phổ thông Thăng Long đã vận động được 51,8 triệu đồng chăm lo cho 107 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; mô hình “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi” của Chi bộ trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã đạt được những kết quả quan trọng như chất lượng học sinh tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 - 2023 đạt 100%, đào tạo mũi nhọn có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023, 01 học sinh đạt Huy chương bạc kỳ thi Olimpic Tin học khi vực miền Trung Tây nguyên, 01 học sinh đạt giải ba cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới cấp tỉnh, 01 học sinh đạt giải cấp khu vực Tây nguyên; đạt 01 giải nhì, 01 giải triển vọng cuộc thi Tin học trẻ Lâm Đồng năm 2023; 25 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 (04 giải nhì, 10 giải ba, 11 giải khuyến khích), 02 sản phẩm tham gia Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trong đó 01 sản phẩm đạt giải khuyến khích, đạt 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh niên, nhi đồng huyện Lâm Hà.
Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: được các các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện thể hiện rõ việc khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; vận động thành lập tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy những sáng kiến hay của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cải cách hành chính... điển hình như:  
Mô hình “Dân vận khéo đẩy mạnh cải cách hành chính - Vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an Lâm Hà đã đạt được những kết quả nổi bật: đã thu nhận 106.496 tài khoản định danh điện tử, đạt 100% số công dân đủ điều kiện thu nhận; tiếp nhận 21/21 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự qua dịch vụ công đạt 100%, cấp mới đăng ký xe qua dịch vụ công: ô tô 414/418, mô tô 636/637 đạt trên 99%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ cư trú qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 50% trở lên.. cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổ chức thực hiện 11/25 dịch vụ công trực tuyến trên Công dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. 
Mô hình “Dân vận khéo” trong việc nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ở huyện Lâm Hà theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ” của Phòng Nội vụ huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực: đến hết tháng 10/2023, tỷ lệ giải quyết đúng hạn toàn huyện đạt 99,16%; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn huyện đạt 99,8%; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 78,02%; tỷ lệ hồ sơ chứng thực điện tử đạt 40%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95,82%; kết quả đánh giá của UBND tỉnh về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 6 tháng , quý III/ 2023 thuộc nhóm các huyện, thành phố xếp loại xuất sắc.
Mô hình “Dân vận khéo trong cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Đinh Văn: trong năm 2023 bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết 2.538 hồ sơ, đã giải quyết 2.497 hồ sơ, đúng hạn 2.456 hồ sơ, tỷ lệ 98,4% (tăng 161% so với năm 2022), tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 78,86% (tăng 47,84% so với năm 2022); mức độ số hóa đạt 71,8% (tăng 28,4% so với năm 2022; mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Đảng ủy xã Đông Thanh đã kích hoạt hơn 3.000 tài khoản dịch vụ công, 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tư pháp, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%, cung cấp dịch vụ công đạt 81,4%, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,65%, mức độ số hóa hồ sơ đạt 77,1%, tỷ lệ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đạt 75,3%, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công đạt 91,32%; mô hình “Dân vận khéo trong tuyên truyền nhân dân chung tay thực hiện xã hội số của Đảng ủy xã Phúc Thọ đã đạt được kết quả: 19/19 công chức xã sử dụng hệ thống phần mềm công chức, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công được 1547/1.547 đạt 100%; mô hình “Dân vận khéo tuyên truyền, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ công dân sử dụng tài khoản dịch vụ công công trong thực hiện thủ tục hành chính” của Đảng ủy xã Mê Linh, đã cấp 5.215 tài khoản, đạt 100%, đã kích hoạt 4.880 tài khoản, đạt 95%, tỷ lệ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyết đạt 99%, đã tiếp nhận 3.781 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 3.765 hồ sơ, đạt 99,57%, đã giải quyết 3.760 hồ sơ, trước hạn 3.640 hồ sơ, đạt 96,8%, đúng hạn 116 hồ sơ...
Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh: được lực lượng vũ trang huyện hưởng ứng thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, điển hình như: Ban chỉ huy Quân sự huyện kết hợp huấn luyện với công tác dân vận trong phong trào “lực lượng vũ trang huyện Lâm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” với 1.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp dân làm đường nông thôn mới; trồng và chăm sóc 16 tuyến đường hoa trung bình mỗi tuyến trên 700m; tham gia phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cử 20 lượt cán bộ và 45 dân quân giúp nhân dân sửa lại 10 căn nhà và 01 nhà văn hóa thôn bị tốc mái)… Qua đó, làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền Luật dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ Quân sự... từ đó đoàn viên, hội viên và nhân dân có trách nhiệm và động viên gia đình, người thân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh Nhân dân. Lực lượng Công an huyện thực hiện hiệu quả mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng kí và xét “An toàn về an ninh, trật tự”.
Trong thời gian tới rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận.
Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
Chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đều phải làm công tác dân vận, xem đây là nhiệm vụ và trách nhiệm đối với nhân dân; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật để nhân dân làm theo.
- Hai là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, dân vận của lực lượng vũ trang.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là “Dân vận khéo” trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; “Dân vận khéo” trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đổi mới nội dung, phương pháp tập hợp vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện an sinh xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, phong trào thi đua “Dân vận khéo” “đơn vị dân vận tốt”.
- Ba là, phát huy vai trò chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu của Ban Dân vận Huyện ủy
Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống thống chính trị tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 605-QĐ/HU, ngày 5/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Lâm Hà”. 
Kịp thời xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cụ thể, rõ ràng làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên hưởng ứng thực hiện. 
Thường xuyên giữ mối liên hệ, thông tin, trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, khối dân vận cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 
- Bốn là, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến, lan tỏa kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo”. 
Tập trung phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện xây dựng tin, bài, phóng sự; viết tin, bài liên quan đến hoạt động công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các mô hình hay, cách làm hiệu quả đăng trên trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện, trang thông tin điện tử huyện để lan tỏa, nhân rộng mô hình. 
- Năm là, tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền công nhận các mô hình “Dân vận khéo” của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực.
Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực để các địa phương, cơ quan, đơn vị học tập, làm theo. 

Bích Hằng - BDV
 

Lượt xem: 344
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424408
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 3.460
  •  Trong tháng: 41.026
  •  Trong năm: 163.271