HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Những năm qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Xem thêm
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của  hội viên nói riêng và góp phần xây dựng xã Tân Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nói chung. Xem thêm
hương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 dự án thành phần. Trong đó, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các ấp, khóm, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì thực hiện Xem thêm
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BTV ngày 24/2/2023 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà về việc tổ chức phát động “Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu năm 2023”. Ngày 14/4/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà tổ chức phát động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu” năm 2023 tại thôn Đạ Pe, xã Phúc Thọ. Được sự quan tâm và về dự với chương trình phát động có đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức-Hành chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng; cán bộ đại diện Ban Dân vận huyện ủy Lâm Hà; Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà; Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Phúc Thọ; các ban, ngành, đoàn thể xã Phúc Thọ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 xã, thị trấn; Bí thư chi bộ thôn, Ban nhân dân thôn và cán bộ, hội viên, nhân dân thôn Đạ Pe Xem thêm
Hưởng ứng phát động của Ban Dân vận Huyện ủy về xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” năm 2023, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tuổi trẻ huyện Lâm Hà, Huyện đoàn đã khởi xướng triển khai Đề án hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Xem thêm
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ lòng nhân ái bao la và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ tột cùng mà người phụ nữ phải gánh chịu dưới chế độ thực dân, phong kiến nên Bác luôn đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải phóng phụ nữ khỏi “xiềng xích nô lệ”. Người xác định: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng Chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”. Xem thêm
Công đoàn cơ sở cơ quan Huyện ủy Lâm Hà là Công đoàn cơ sở loại hình cơ quan hành chính, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ cơ quan Huyện ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện. 100% đoàn viên Công đoàn đều là đảng viên với 32 đồng chí, với 5 tổ Công đoàn là các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy. Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Công đoàn cơ sở Cơ quan Huyện ủy luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Chi ủy chi bộ cơ quan Huyện ủy và thường trực Liên đoàn lao động huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng cơ quan và các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy. Đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công Xem thêm
Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Xem thêm
Trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã có những bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá- xã hội, khoa học – công nghệ, xây dựng Đảng, Chính quyền và hợp tác quốc tế. Có được thành quả đó là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác phụ nữ. Nghị quyết 11-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 27/04/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước là một chủ trương lớn, bước ngoặt lớn đối với phụ nữ và phong trào, hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ trên toàn quốc. Xem thêm
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. “Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động công tác dân vận của Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó là mô hình cụ thể, có địa chỉ và cách làm cụ thể, mang lại thiết thực cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xem thêm
Trang 1/5Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000186584
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 1.216
  • Trong tháng: 520
  • Trong năm: 41.447