QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
ảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tổ chức, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương In trang
21/06/2023 03:28 CH

Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tổ chức, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương
-----

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà đã không ngừng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhất là chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương này trong thực tiễn. Những năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc từng địa bàn. Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiều kế hoạch, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trên địa bàn.
Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực triển khai có hiệu quả công tác dân vận phối hợp “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” bằng những việc làm cụ thể, tập thể cán bộ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; xây dựng địa bàn an toàn; chiến sĩ Ban CHQS huyện luôn khẳng định là lực lượng trung thành tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện nhà.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải –TUV, Bí thư Huyện ủy tặng quà cho tập thể Ban hỉ huy Quân sự huyện nhân dịp tết Nguyên đán 2021
Đồng chí Hoàng Thanh Hải –TUV, Bí thư Huyện ủy tặng quà cho tập thể Ban hỉ huy Quân sự huyện nhân dịp tết Nguyên đán 2021

Luôn xây dựng vững mạnh về chính trị, sức chiến đấu ngày càng cao từng bước tiến lên hiện đại, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng xây dựng Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị được chú trọng; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được gắn kết khá chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực, chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân sẵn sàng hy sinh”. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biể Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các đoàn lãnh đạo đến thăm, làm việc tại địa phương, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của huyện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ giao ban liên ngành giữa Công an và Quân sự từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo tổ chức củng cố, xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định; tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu về số lượng, chất lượng; tổ chức tập huấn, luyện tập, diễn tập chiến đấu cho khung diễn tập tại các xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch đề ra. 

Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức cuộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023
Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức cuộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023

Nắm chắc địa bàn, tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình dư luận quần chúng nhân dân, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để sảy ra điểm nóng trên địa bàn.
Năm 2022, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật NVQS, luật DQTV, Luật Lực lượng dự bị động viên, các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo được 12 buổi với hơn 1.043 lượt người tham dự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và Nhân dân về các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn huyện; chủ trì tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: Phối hợp xây dựng 01 “Nhà tình nghĩa Quân - Dân” cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp làm công tác dân vận trong huấn luyện được 1.946 ngày công, giúp nhân dân tu sửa 12,5 km đường liên thôn, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chỉ đạo 65 cán bộ Ban CHQS huyện, cán bộ kung B Tiểu đoàn 186 DBĐV giúp Nhân dân vùng ĐBDTTS trồng dâu tằm tại Thôn PreTieng, xã Phú Sơn; tặng quà cho cán bộ, đối tượng chính sách với tổng số tiền 350 triệu đồng; phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng (01 triệu/Mẹ/tháng); trích 840 triệu đồng từ nguồn quỹ vốn tăng gia, sản xuất cho 09 đồng chí vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình; thăm, tặng 06 suất quà trị giá 03 triệu đồng cho 03 chùa trên địa bàn huyện nhân ngày Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...
6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Chỉ Huy Quân sự huyện đã tổ chức tết quân, dân thăm hỏi các gia đình chính sách, thanh niên xuất ngũ, thanh niên nhập ngũ năm 2023, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tổ chức tất niên gặp mặt cuối năm, trang trí tết cho cán bộ đang công tác tại đơn vị, thân nhân với số tiền 60.000.000 đồng; tham gia ngày chủ nhật xanh quân số 73 đồng chí tại xã Tân Thanh và Hoài Đức; tham gia đợt công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Đờn trồng 3ha dâu nuôi tằm, trồng 300 cây Dáng hương; nạo vét kênh, mương 3,5km; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong LLVT huyện năm 2023; tích cực tham gia lực lượng 47, đăng 3.330 bài, 1.206 lượt chia sẻ, 1.661 bình luận, 86.261 lượt cảm xúc; tổ chức huấn luyện, tập huấn cán bộ kết hợp làm công tác dân vận được 1330 ngày công với tổng quân số tham gia 1039 lượt người; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội cùng các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”…, phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực; luôn xung kích trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia giải quyết các vụ, việc phức tạp ở địa phương.

Lực lượng dân quyân tự vệ gúp dân trồng dâu
Lực lượng dân quyân tự vệ gúp dân trồng dâu

 Qua những việc làm thiết thực đãgóp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân huyện nhà; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó tình hình ANCT - TTATXH tiếp tục được giữ vững và ổn định. 
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, còn có một số hạn chế như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế; việc nắm, dự báo, xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, cơ sở còn lúng túng. 
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của nhân dân đối với nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng tổ chức địa phương. Làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của huyện cho các địa phương. Tham gia hội thi, hội thao, hội diễn các cấp tổ chức đạt kết quả cao. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn LLVT huyện; trong đó, chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, hông để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện, chi bộ quân sự xã, thị trấn thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

                      Mạnh Toàn - VPHU
        

 
 

Lượt xem: 400
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424308
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 3.360
  •  Trong tháng: 40.926
  •  Trong năm: 163.171