QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
DANH SÁCH TRÍCH NGANG  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015 Xem thêm
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ  GIAI ĐOẠN 1975 – 2010 Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366007
  •  Đang online: 10
  •  Trong tuần: 1.766
  •  Trong tháng: 8.861
  •  Trong năm: 104.870