QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn, huyện Lâm Hà In trang
31/03/2023 01:45 CH

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Tân Văn là địa phương giàu nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel, Dự án xây dựng Nhà máy gạch không nung và tuynel của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lâm Hà 68 đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2799/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1468/QĐ-UBND, ngày 18/8/2022 (điều chỉnh lần thứ nhất), Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 12/01/2023 (điều chỉnh lần thứ hai). 

Hình ảnh: Cổng chào xã Tân Văn
Hình ảnh: Cổng chào xã Tân Văn

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, vị trí thực hiện dự án được xác định là đất nông nghiệp và đấy lâm nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lâm Hà 68 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư dự án trên địa bàn xã, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong khu vực dự án và các xã lân cận, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo. 
Đồng thời đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn được phê duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND, ngày 24/4/2012 của UBND huyện Lâm Hà hiện nay đã đến kỳ điều chỉnh do đó việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực là cần thiết. 
Ngày 14/3/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn. Theo Quyết định, quy mô điều chỉnh quy hoạch xã Tân Văn là 4,597 ha.
Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh chuyển 2,642 ha đất nông nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt thành đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điều chỉnh chuyển 1,955 ha đất lâm nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt thành đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điều chỉnh tăng 4,597 ha đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (tăng từ 1,50 ha thành 6,10 ha). Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND, ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì hiện trạng xã Tân Văn không còn đất rừng, do đó điều chuyển 1,955 ha đất lâm nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt thành đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là phù hợp. 
Sau khi điều chỉnh, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất các điểm dân cư nông thôn và phân bố sản xuất xã Tân Văn vẫn đảm bảo theo định hướng của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Văn đã được phê duyệt, trong đó định hướng quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp tuân thủ theo định hướng phân vùng sản xuất “với lợi thế là địa bàn giàu nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel, do đó cần mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư công nghệ máy móc nhằm tăng năng suất các lò gạch tuynel tại địa phương”. 
Các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới không làm thay đổi quy mô, tính chất, dự báo tiềm năng phát triển nông thôn mới của xã Tân Văn. 

Bích Hằng - BDV
 

Lượt xem: 839
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366019
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 1.778
  •  Trong tháng: 8.873
  •  Trong năm: 104.882