QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Huyện Lâm Hà, kết quả sau 10 năm tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới In trang
13/01/2023 04:35 CH

Huyện Lâm Hà, kết quả sau 10 năm tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Huyện Lâm Hà có 14 xã, 02 thị trấn với 188 thôn, tổ dân phố; dân số trên 145.517 người, có 30 dân tộc anh em sinh sống (trong đó đồng bào dân tộc tại chỗ gốc Tây Nguyên chiếm hơn 19%), có 4 tôn giáo chính là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao Đài. Là huyện miền núi, địa bàn rộng (diện tích 93.976,5 ha), dân cư phân bố không đều, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; một bộ phận dân cư trình độ còn hạn chế… Những năm qua, với  sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật nên trong những năm qua việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
         Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, công tác văn hóa, văn nghệ từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, biểu diễn và thưởng thức của nhân dân, đồng thời gắn kết chặt chẽ, cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 174 đội văn nghệ quần chúng cấp xã và khối các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang; có 120 Câu lạc bộ văn hóa cơ sở, đã tổ chức trên 900 buổi biểu diễn, sinh hoạt phục vụ cho hàng chục ngàn lượt người xem. Các địa phương, các ngành đã tổ chức 276 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng bằng nhiều nội dung, hình thức, thể loại phong phú, đa dạng đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng, hình thành nên một đội ngũ tác giả, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc công và diễn viên không chuyên hoạt động sôi nổi, phục vụ có hiệu quả nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong huyện, thu hút đông đảo người xem và cổ vũ. Hoạt động của các Câu lạc bộ của các xã, thị trấn đã được duy trì và thường xuyên tham gia các cuộc thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng của huyện, tỉnh và phục vụ các nhiệm vụ của địa phương.

Đội ngũ CBCC tham dự các hoạt động văn nghệ của huyện
Đội ngũ CBCC tham dự các hoạt động văn nghệ của huyện

Hàng năm, huyện chỉ đạo ngành văn hóa huyện xây dựng từ 8 đến 10 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ lưu diễn cơ sở và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện; tiếp nhận trên 10 đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh về biểu diễn và phục vụ tại địa phương. Hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và giao lưu văn nghệ với các địa phương. Đến nay, huyện có 01 Nhà thi đấu đa năng huyện, 01 thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, 16/16 xã, thị trấn có Nhà Văn hóa, 171/188 thôn, tổ dân phố có Nhà Văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm sinh hoạt văn hóa.
Chỉ đạo UBND huyện thực hiện việc quản lý, hướng dẫn hội viên tham gia 17 trại sáng tác do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức ở địa phương trong và ngoài tỉnh (trong đó dự Hội trại Trung ương 5 đợt, địa phương 16 đợt) đã định hướng, bồi dưỡng năng lực, gặp gỡ, giao lưu và tạo cảm hứng, động lực sáng tạo nghệ thuật cho hội viên. Chi hội đã sáng tác hơn 800 tác phẩm gồm văn xuôi, tản văn, ký thơ và âm nhạc, trong đó có trên 100 tác phẩm được đăng trên các tạp chí của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, tạp chí hội văn học nghệ thuật các tỉnh bạn và một số báo tạp chí của Trung ương; Trong các sự kiện chính trị của huyện như: Lễ kỷ niệm 25 năm, 30 thành huyện, 40 năm thành lập Vùng KTM Hà Nội, Mừng Đảng - Mừng Xuân…. Chi hội văn học nghệ thuật huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức các chương trình thơ, nhạc tạo được nhiều ấn tượng với các tầng lớp nhân dân trong huyện; Chi hội văn học nghệ thuật đã xuất bản 17 tác phẩm thơ ca, âm nhạc, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên có tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động của chi hội. Ngoài ra các hội viên chi hội văn học nghệ thuật huyện có tác phẩm đạt giải trong và ngoài tỉnh ở các cuộc thi sáng tác và nhiều giải thưởng của Trung ương Hội và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. 

CLB dân vũ của thôn Phúc Tân (xã Phúc Thọ)
CLB dân vũ của thôn Phúc Tân (xã Phúc Thọ)

Trong năm 2023 và những năm tới, song song với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lâm Hà tiếp tục chỉ đạo nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật, nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng làm chuyển biến nhận thức trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp vào cuộc đồng bộ của chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với hoạt động văn học, nghệ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật gắn với việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 213-TB/TW, ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về Thực hiện Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật”.Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ; văn học, nghệ thuật phong phú; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác trong cán bộ và nhân dân trong huyện; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, địa phương thành lập các câu lạc bộ, các hội văn nghệ, thơ ca trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa trên địa bàn; đa dạng hóa các hoạt động giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các giá trị văn hóa bản địa. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá văn hoá, văn nghệ, phát triển các phong trào văn nghệ quần chúng, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể khai thác nguồn nhân lực, tiềm lực trong toàn xã hội vào việc tổ chức hoạt động, sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật làm cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật; vận động tổ chức, quần chúng, giới trí thức và văn nghệ sĩ của địa phương thực hiện nhiệm vụ văn hóa, nhất là sáng tác các tác phẩm đa dạng về thể loại.

Hiền Lương

 

Lượt xem: 463
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424288
  •  Đang online: 22
  •  Trong tuần: 3.340
  •  Trong tháng: 40.906
  •  Trong năm: 163.151