QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy In trang
10/05/2024 02:07 CH

Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 10/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (viết tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU, Kế hoạch số 125-KH/HU).
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy, kết hợp với trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu xã, thị trấn
Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu xã, thị trấn

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua toàn văn Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ thị yêu cầu quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phương châm “3 điều cần làm, 4 điều cần tránh” đó là: Nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; Làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; Làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”. “4 điều cần tránh” là: Tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; Tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ngoài việc quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU, Huyện ủy còn giới thiệu nội dung cốt lõi lõi Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Quy định 05-QĐ/HU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện.
Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Chỉ Thị 34-CT/TU và Kế hoạch 125-KH/HU trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề… Phát huy vai trò của Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong việc tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU đến tất cả đoàn viên, hội viên.
Kết thúc Hội nghị đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh” đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

                                                                                                     Mai Anh
 

Lượt xem: 165
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421077
  •  Đang online: 316
  •  Trong tuần: 129
  •  Trong tháng: 37.695
  •  Trong năm: 159.940