QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Lâm Hà đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên In trang
10/04/2024 03:16 CH

Lâm Hà đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

( Kết nạp Đảng viên mới tại Đảng bộ trường THPT Tân Hà)
( Kết nạp Đảng viên mới tại Đảng bộ trường THPT Tân Hà)

Thực hiện chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đó là mỗi năm kết nạp từ 130 đảng viên trở lên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/01/2021 về “Nâng cao chất lượng đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới” để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Hằng năm, trong nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Huyện ủy đều đưa ra chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên. Với sự quyết tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy với những giải pháp hiệu quả, hằng năm chỉ tiêu phát triển đảng đều đảm bảo theo nghị quyết. 
Năm 2023, Đảng bộ huyện đã đăng ký và triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 14/6/2023 về “Phát triển đảng viên trong học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2023 và những năm tiếp theo” là mô hình, cách làm sáng tạo của Đảng bộ huyện; với những giải pháp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhất là học sinh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, để học sinh có động cơ đúng đắn, tự nguyện phấn đấu vào Đảng; đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng vào Đảng. Chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên triển khai các phong trào thi đua thu hút đoàn viên, học sinh tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét giới thiệu những học sinh ưu tú kết nạp vào Đảng; định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, trao đổi về việc giới thiệu những học sinh ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Phân công đảng viên chính thức làm nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu học sinh ưu tú, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng; thực hiện quy trình thủ tục kết nạp vào Đảng đối với học sinh đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các phong trào để rèn luyện, trưởng thành và nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với những giải pháp phù hợp với thực tế của các Đảng bộ, chi bộ trường Trung học phổ thông trên địa bàn, mô hình đã đem lại hiệu quả hết sức khả quan, đã phát triển được 03 đảng viên là học sinh. 
Công tác tạo nguồn được Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện. Hằng năm, chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện phối hợp rà soát, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, năm 2023 mở 03 lớp với 287 học viên tham gia; quý I, năm 2024 đã mở 02 lớp với 158 học viên tham gia; kịp thời tạo nguồn để các tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng viên.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, trong doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố chưa kết nạp được đảng viên, mặc dù còn nguồn. Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn phải đi làm ăn xa nơi cư trú, cũng đã ảnh hưởng đến công tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chưa chủ động trong việc phát hiện, tạo nguồn để phát triển đảng, chỉ thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao, chưa tích cực để vượt chỉ tiêu; còn có cấp ủy, chi bộ cơ sở chưa nắm vững để hướng dẫn quần chúng viết lý lịch người xin vào Đảng, dẫn đến phải viết lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ kết nạp đảng. 
Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và phấn đấu toàn Đảng bộ huyện phát triển 145 đảng viên mới theo Kế hoạch số 109-KH/HU, ngày 29/01/2024 về kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của công tác tạo nguồn, phát triển đảng.
- Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, phân công, chỉ đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế, đề giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; quan tâm tạo nguồn, kết nạp Đảng đối với quần chúng ở thôn, tổ dân phố, trong doanh nghiệp tư nhân, những nơi có ít đảng viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo; tập trung vào các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, công nhận lao động giỏi. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.
Trong quá trình thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào đảng đối với bố, mẹ đẻ, bản thân, bố, mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng) ở quê gốc, nơi cư trú hiện nay phải xác minh vào lý lịch, còn những nơi sinh sống, làm việc còn lại có thể xác minh vào phiếu.
- Tập trung thực hiện công tác kết nạp đảng viên ngay từ những tháng đầu năm và thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu, chất lượng công tác kết nạp đảng viên. 
- Phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 14/6/2023 về “Phát triển đảng viên trong học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2023 và những năm tiếp theo”, kết nạp ít nhất 01 đảng viên trong học sinh.
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó, phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng.

Trần Văn Thành-BTC
 

Lượt xem: 225
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421129
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 181
  •  Trong tháng: 37.747
  •  Trong năm: 159.992