QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Tiếp tục nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2024 In trang
10/04/2024 03:13 CH

Tiếp tục nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2024

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

Hình ảnh: lực lượng làm công tác dân vận tham gia hỗ trợ trồng dâu cho hộ dân chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm tại tổ dân phố RyôngSre, thị trấn Đinh Văn năm 2024
Hình ảnh: lực lượng làm công tác dân vận tham gia hỗ trợ trồng dâu cho hộ dân chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm tại tổ dân phố RyôngSre, thị trấn Đinh Văn năm 2024

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Hà tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, là một trong những dấu ấn đổi mới công tác dân vận, phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” đã thúc đẩy nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, các ngành trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó đã góp phần rất quan trọng hoàn thành thắng lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Năm 2024, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị huyện nhà đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm, chỉ đạo thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác dân vận, duy trì, nhân rộng hiệu quả mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện. 
Huyện ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng với sự tích cực tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung thực hiện các mô hình hỗ trợ sinh kế nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cần tay, chỉ việc giúp bà con dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng, vật nuôi như trồng dâu, nuôi tằm, tham gia các lớp học nghề nông thôn, làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, có nguồn thu nhập ổn định, sớm cải thiện đời sống, thoát nghèo. 
Đợt công tác dân vận lần này tập trung hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thị trấn Đinh Văn, gồm Ban Chỉ đạo 502 tỉnh hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 05 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 01 căn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 01 căn; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ 01 mô hình sinh kế cho đoàn viên nghèo; Liên đoàn lao động tỉnh tặng 10 xuất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 20 phần sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Chỉ đạo 867 huyện hỗ trợ sinh kế xây dựng 03 nhà nuôi tằm, hỗ trợ phân bón, nong né cho 03 hộ cận nghèo từ nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và thị trấn Đinh Văn, 01 mô hình sinh kế cho thanh niên nghèo (Huyện Đoàn vận động); mô hình “Dân vận khéo” hỗ trợ sinh kế xây dựng 07 nhà nuôi tằm; hỗ trợ phân bón, nong né cho 04 hộ cận nghèo nuôi tằm từ nguồn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và thị trấn vận động; vận động hỗ trợ miễn phí giống hom dâu cho bà con trồng trên 2.000m2 dâu, hỗ trợ ngày công trồng dâu. Tổng số tiền hỗ trợ là gần 800 triệu đồng. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy giúp bà con dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao hỗ trợ sinh kế trong lễ ra quân công tác dân vận tập trung tại thị trấn Đinh Văn năm 2024
Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao hỗ trợ sinh kế trong lễ ra quân công tác dân vận tập trung tại thị trấn Đinh Văn năm 2024

Phát biểu tại lễ ra quân công tác dân vận tập trung và triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thị trấn Đinh Văn năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khẳng định: Việc tổ chức triển khai thực đợt công tác dân vận tập trung là bước khởi đầu để khơi dậy ý chí vươn lên, nỗ lực cố gắng thoát nghèo của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí cũng đề nghị và tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện và sự chủ động, trách nhiệm của địa phương cùng với tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân thị trấn Đinh Văn, đợt công tác dân vận tập trung và mô hình hỗ trợ sinh kế sẽ đạt kết quả; góp phần thực hiện đồng thuận xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, thực hiện giảm nghèo bền vững và góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thị trấn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đô thị văn minh loại 4 trong thời gian tới. 
Đồng chí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết: Bên cạnh việc triển khai công tác dân vận tập trung của huyện, Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên, hội viên nghèo như mô hình “Nuôi heo đất hỗ trợ sinh kế hội viên phụ nữ nghèo”, mô hình “thu gom rác thải nhựa gây quỹ giúp đỡ hội viên thoát nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; mô hình “tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” ... sẽ góp phần tích cực cùng vận động nguồn lực chung tay chăm lo, cải thiện đời sống của các hộ nghèo, hộ khó khăn. 
Có thể thấy rằng, thông qua các đợt công tác dân vận tập trung đã từng bước thay đổi dần nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở những địa phương đã triển khai. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”. Việc đưa lực lượng vũ trang tham gia tích cực trong hỗ trợ nhân dân thực hiện chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần thắt chặt tình quân dân và mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng. 

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 148
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420991
  •  Đang online: 420
  •  Trong tuần: 43
  •  Trong tháng: 37.609
  •  Trong năm: 159.854