QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại lễ ra quan công tác dân vận tập trung và triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thị trấn Đinh Văn năm 2024 In trang
09/04/2024 03:25 CH

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại lễ ra quan công tác dân vận tập trung và triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thị trấn Đinh Văn năm 2024
--------

Kính thưa: đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh.
Thưa các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo 502 tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện và thị trấn Đinh Văn. 
Hôm nay, Ban Chỉ đạo 867 huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo 502 tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền thị trấn Đinh Văn tổ chức Lễ ra quân đợt công tác dân vận tập trung và triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thị trấn Đinh Văn năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lễ ra quân công tác dân vận tập trung năm 2024
Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lễ ra quân công tác dân vận tập trung năm 2024

Thưa các đồng chí! Thưa bà con nhân dân!
Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước. 
Ở huyện Lâm Hà những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, là một trong những dấu ấn đổi mới công tác dân vận, phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” đã thúc đẩy nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, các ngành trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó đã góp phần rất quan trọng hoàn thành thắng lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện thời gian qua.
Bước sang năm 2024, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị huyện nhà đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm, chỉ đạo thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Thị trấn Đinh Văn là thị trấn trung tâm của huyện Lâm Hà, hiện nay thị trấn có 21 tổ dân phố; có 5.516 hộ với 22.771 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 1.637 hộ, với 7.382 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 32.42%; hộ nghèo có 123 hộ, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 81 hộ, chiểm tỷ lệ 5.63%; hộ cận nghèo 317 hộ, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 206 hộ, chiếm tỷ lệ 14.33 %. Mặc dù là thị trấn song, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, trong đó có tổ dân phố RyôngSre. 
Với mong muốn tranh thủ kêu gọi, vận động các nguồn lực, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên, Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng với sự tích cực tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung thực hiện các mô hình hỗ trợ sinh kế nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp bà con dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng, vật nuôi như trồng dâu, nuôi tằm, tham gia các lớp học nghề nông thôn, làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, có nguồn thu nhập ổn định, sớm cải thiện đời sống, thoát nghèo. 
Đợt công tác dân vận tập trung lần này tổ chức tại thị trấn Đinh Văn, với các nội dung phần việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh và Ban Chỉ đạo 867 huyện với tổng số tiền hỗ trợ khoảng gần 800 triệu đồng là động lực thúc đẩy giúp bà con dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Việc tổ chức triển khai thực đợt công tác dân vận tập trung là bước khởi đầu để khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, tôi đề nghị Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành đoàn thể thị trấn Đinh Văn tập trung phối hợp triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 867 và Ban Dân vận Huyện ủy. 
Nhân dịp này thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà nói chung và thị trấn Đinh Văn nói riêng, xin được trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh, kính mong trong thời gian tới huyện Lâm Hà tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí.
Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, từ tỉnh đến huyện và sự chủ động, trách nhiệm của địa phương cùng với tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân thị trấn Đinh Văn, đợt công tác dân vận tập trung và mô hình “Dân vận khéo” sẽ đạt kết quả, đời sống của các hộ được hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ sinh kế sẽ ngày càng phát triển đi lên và sớm thoát nghèo bền vững. 
Một lần nữa tôi kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí, cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe và hạnh phúc. 
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Lượt xem: 895
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421137
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 189
  •  Trong tháng: 37.755
  •  Trong năm: 160.000