QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG  “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI” In trang
09/04/2024 02:57 CH

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG  “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI”

             Sáng ngày 09/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” (lớp thứ nhất) năm 2024. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
Đ/c Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

           Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí cũng đề nghị: để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, các đồng chí báo cáo viên, giảng viên cần truyền đạt những nội dung thật trọng tâm, cơ bản đảm bảo nội dung của chương trình; các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, lĩnh hội những nội dung của các chuyên đề học tập.

.
.

(Học viên tham gia lớp học)
(Học viên tham gia lớp học)

            Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” được tổ chức trong thời gian 4,5 ngày, từ ngày 09/4 - 13/3/2024) với sự tham gia của 90 học viên là Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương và chuyên đề về Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Ngoài ra, trong quá trình học các học viên còn được các giảng viên, báo cáo viên liên hệ sâu sát thực tiễn tại địa phương và trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung thắc mắc liên quan đến các chuyên đề. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 
           Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần giáo dục, tuyên truyền rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ; đồng thời, bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và người lao động tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng, mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

( Nguyễn Thị Diệp- Trung tâm Chính trị)
 

Lượt xem: 298
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421130
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 182
  •  Trong tháng: 37.748
  •  Trong năm: 159.993