QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” huyện Lâm Hà năm 2023 – sự chuyển biến từ bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân In trang
26/06/2023 04:18 CH

Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” huyện Lâm Hà năm 2023 – sự chuyển biến từ bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân

Đảng bộ huyện Lâm Hà có 51 TCCS đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ xã, thị trấn; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 02 Đảng bộ trường học 01 đảng bộ sự nghiệp) và 30 chi bộ cơ sở. Có 307 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tính đến ngày 09/6/2023, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện Lâm Hà là 4.424 đảng viên.
Ngay sau khi có Kế hoạch số 45-KH/BTGTU, ngày 14/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lâm Đồng năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà ban hành Kế hoạch số 83 - KH/HU, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  huyện Lâm Hà năm 2023” đến các TCCS đảng. Các TCCS đảng đã xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Hội thi đến chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ, qua đó đã tạo được sự đồng thuận về nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ tốt cho việc tổ chức và tham dự Hội thi.
Công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các đảng bộ cơ sở được tổ chức nghiêm túc theo đúng yêu cầu Kế hoạch của Huyện ủy đề ra, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị  với hơn 2 ngàn thí sinh và cổ động viên tham gia đông đảo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
Các đội thi và thí sinh tham gia Hội thi có nhiều cố gắng trong nghiên cứu thể lệ, chuẩn bị các điều kiện để tham dự Hội thi và đạt kết quả tốt; các TCCS đảng đều chọn được những tiết mục hay, xuất sắc nhất để thành lập đội tham gia Hội thi vòng cụm. Tại Hội thi vòng cụm gồm có 5 cụm (3 cụm xã, thị trấn, 01 cụm hành chính sự nghiệp, 01 cụm giáo dục gồm 16 đảng bộ xã, thị trấn, 02 đảng bộ trường học và 31 chi bộ trực thuộc). Các đội đều có sự chuẩn bị tốt tại Hội thi, các phần thi được thể hiện rất đặc sắc và phong phú. Kết thúc Hội thi vòng cụm đã chọn ra được 12 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo Hội thi cấp huyện. Tuy nhiên, chất lượng các phần thi ở vòng cụm không được đồng đều nên dẫn đến kết quả của các đội thi không được như mong muốn như: một số đội chưa bám sát chuyên đề 2023 để thực hiện phần thi hùng biện, sân khấu hóa.
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Lâm Hà được diễn ra trong 01 ngày 08/6/2023 có 9 đội đại diện cho 5 cụm tham gia và 03 đội vào trực tiếp (Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Trung tâm Y tế).

Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cấp huyện
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cấp huyện

Qua 01 ngày tổ chức Hội thi đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, đa số các TCCS đảng và thí sinh tham gia Hội thi đều có sự đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc; các đội đều thực hiện đầy đủ 03 phần thi (chào hỏi, thuyết trình và sân khấu hóa).
Phần thi chào hỏi: Các đội đều có sự đầu tư, phát huy khả năng sáng tạo của các đơn vị; sử dụng đa dạng các hình thức nghệ thuật (hát, múa, vẽ, hò, vè, thơ, tiểu phẩm,...) kết hợp với đạo cụ minh họa, làm phong phú, sinh động, hấp dẫn cho phần thi, giới thiệu được về địa phương, đơn vị; kết quả nổi bật của địa phương, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW.
Phần thi thuyết trình: các đội dự thi bám sát thể lệ lựa chọn một nội dung trong chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI” để làm thuyết trình cho đội của mình có cả đối thoại và độc thoại, sử dụng tư liệu, tranh ảnh phù hợp để làm tăng tính thuyết phục của phần thi. 
Phần thi tiểu phẩm sân khấu hóa: Các đội thi đã xây dựng kịch bản và thể hiện tiểu phẩm của mình hay, kịch tính, nội dung rõ ràng, giải quyết vấn đề hợp lý, có tính giáo dục và sức lan tỏa cao.
Ban Tổ chức Hội thi đã ra quyết định công nhận và trao giải cho  các đội thi trong Hội thi "Tìm hiếu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Lâm Hà năm 2023; (Trong đó: 01 giải Nhất: Đảng bộ xá Phúc Thọ;  02 giải Nhì: Đảng bộ xã Phú Sơn và liên quân Chi bộ cơ quan Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 03 giải Ba: Đảng bộ Trung tâm Y tế, Đảng bộ xã Đông Thanh, Đảng bộ thị trấn Đinh Văn; 06 giải Khuyến Khích: Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ trường PTDTNT, liên quân chi bộ Tài chính Thống kê, Kho bạc Nhà nước, phòng Nội vụ huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Tân Hà, Đảng bộ thị trấn Nam Ban).
Hội thi "Tìm hiếu, học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Lâm Hà năm 2023 được tổ chức, thực hiện nghiêm túc từ cơ sở, vòng cụm đến vòng chung khảo cấp huyện, tạo được không khí học tập, thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ huyện và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực, bổ ích, không phô trương, hình thức, lãng phí.
Hội thi được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia, góp phần khuyến khích tính sáng tạo, tính giáo dục, sức lan tỏa sâu rộng của việc làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội. Qua đó, cán bộ, đảng viên và dân nhân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó liên hệ bản thân vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đoàn thể, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, qua tổ chức Hội thi cũng còn tồn, hạn chế đó là: Một số cấp ủy TCCS đảng chưa xác định đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thi, vì vậy còn chưa thể hiện được quyết tâm; đầu tư chưa có chiều sâu, chưa đồng đều giữa các phần thi  để chuẩn bị tham gia Hội thi nên kết quả chưa cao và còn một số tồn tại đã được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo góp ý tại các Hội thi từ cơ sở đến huyện. 
Sau Hội thi Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy thành lập 01 đội thi tham gia chung kết Hội thi cấp tỉnh, dự kiến được tổ chức vào tháng 09/2023.

                                                                        Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Lượt xem: 515
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420940
  •  Đang online: 433
  •  Trong tuần: 433
  •  Trong tháng: 37.558
  •  Trong năm: 159.803