QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng In trang
21/04/2023 03:48 CH

Học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 21/4/2023, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện, đảng viên khối Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện đã tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất, “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.
Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  đã quán triệt Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải phổ biến, và quán triệt sâu rộng nội dung cốt lõi, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu quán triệt hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu quán triệt hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hà Văn Thuận nhấn mạnh, tác phẩm là tài liệu có giá trị đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, là cẩm nang giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị huyện  đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; vận dụng nội dung tác phẩm và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tọa đàm về nội dung tác phẩm...

                                                                                         Minh Phúc-BTGHU
 

Lượt xem: 448
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366013
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 1.772
  •  Trong tháng: 8.867
  •  Trong năm: 104.876