HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HUYỆN LÂM HÀ TRONG VIỆC THAM GIA MẠNG XÃ HỘI In trang
05/07/2022 04:26 CH

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HUYỆN LÂM HÀ TRONG VIỆC THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Hiện nay, mạng xã hội đã trở thành phổ biến, cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội, song cũng phải thấy rằng, mạng xã hội cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng thành công cụ để hoạt động chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. 

Tham gia mạng xã hội nhiều người có ý thức rất tốt, có trình độ, nhận thức cao, hiểu rõ, đầy đủ, đúng đắn các vấn đề thực tiễn đất nước, địa phương diễn ra; chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng cách tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ nhưng có những  người lại cố tình hiểu sai, cố tình bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc, cố tình nói xấu, vu khống, “thổi phồng” làm sai lệch những giá trị thực, tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, hoặc có những người vô tình bị lôi kéo, hùa theo những ý kiến trái chiều, phản động mà chính bản thân họ cũng chưa thể nhận ra, phần lớn họ là những người có trình độ nhận thức còn hạn chế, thiếu thông tin chính thống, dễ bị giao động, có tâm lý a dua, hiếu kỳ...
Mặt khác, tham gia mạng xã hội là quyền tự do của mỗi cá nhân, song với vai trò và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần nhận thức đầy đủ về những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, nhất là xác lập thái độ, hành vi ứng xử đúng đắn của bản thân trong giao tiếp, tiếp nhận, xử lý thông tin trên mạng xã hội. 
Trong thời gian qua, đại đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Lâm Hà có ý thức trách nhiệm, tham gia mạng xã hội một cách có văn hóa, có lập trường và chính kiến; chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội nhưng vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm, còn chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí thờ ơ trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Để làm tốt công tác đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng  mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau:   
Một là, các cấp ủy, chính quyền cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng kịp thời dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Cần dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để tổ chức cung cấp nhanh cho cán bộ, đảng viên, những luận cứ, thông tin xác đáng và dựa vào đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, xấu, độc trên mạng xã hội. Phải luôn chủ động nâng cao kiến thức xã hội về mọi mặt, nhằm xây dựng cho mình nhận thức chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều. 
Ba là, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên khi tham gia mạng xã hội cần sử dụng trang mạng xã hội của mình như một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên, chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho quần chúng nhân nhân trên địa bàn huyện. 
Bốn là, phát huy vai trò, tính chủ động của các lực lượng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chia sẻ những thông tin chính thống để cùng tuyên truyền vận động người thân, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.
Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tham gia những trang thông tin, những tài khoản facebook chính thống để theo dõi, cập nhật thông tin như trang “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng”, “Hào khí Nam Tây Nguyên”, “Tổ quốc gọi tên mình”...
Sáu là, cảnh giác trước các nguồn thông tin sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó phải có ý thức tự giác, phát huy tính kỷ luật của người cán bộ, đảng viên trong quá trình tiếp xúc thông tin; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo Luật Tiếp cận Thông tin và Luật An ninh mạng...
Bảy là, chủ động chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó phải tố giác và sẵn sàng tham gia đấu tranh ngăn chặn kẻ xấu kích động việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý.

    HỒNG TOAN - BTG


 

Lượt xem: 843
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000099099
  • Đang online: 12
  • Trong tuần: 1.875
  • Trong tháng: 3.039
  • Trong năm: 39.513