HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Lâm Hà: Đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 In trang
02/06/2022 07:57 SA

Lâm Hà: Đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

         Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nghiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2022); chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Ngày 2/6/2022 Huyện ủy Lâm Hà đã long trọng tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Văn nghệ chào mừng

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. 
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tình – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, thông qua báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau 01 năm trển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, cơ quan, đơn vị, các nghị quyết, quy định của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định nêu gương. Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Mặc dù trong thời gian qua địa phương phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng chung bởi đại dịch covid – 19 nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và xã hội; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đặc biệt là góp phần cho huyện Lâm Hà về đích sau hơn 10 năm nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn có biểu hiện hình thức trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị, kết luận; việc đăng ký cam kết nội dung làm theo chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm, chưa sát với thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở một số TCCS đảng, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa trở thành nề nếp.

Toàn cảnh hội nghị  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thuận - phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà đã nhiệt liệt biểu dương kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW mà hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến và mong muốn thời gian tới các tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, là những tấm gương sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ, là hạt nhân nòng cốt trong việc học tập và làm theo Bác trong toàn huyện; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. 
Cùng với đó, đồng chí Hà Văn Thuận đã yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phúc ngay những hạn chế, tồn tại, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp thiết thực, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước mắt là đoàn kết, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “cùng cả nước – Lâm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, giữ vững thành quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới để chờ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà. 
Thông qua hội nghị đồng chí Hà Văn Thuận cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Trao giấy khen của UBND huyện

Trao thư khen của Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho các cá nhân điển hình tiêu biểu 
 

 Nhân dịp này, huyện Lâm Hà đã biểu dương, khen thưởng cho 59 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, thư khen của Bí thư Huyện ủy Lâm Hà: 4 tập thể và 32 cá nhân; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà:10 tập thể và 10 cá nhân. Qua đây cũng đã lưa chọn 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tich xuất sắc, tiêu biểu đề nghị tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng.

Hồng Toan 
 

Lượt xem: 659
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000099076
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 1.852
  • Trong tháng: 3.016
  • Trong năm: 39.490