HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 In trang
15/04/2022 01:43 CH

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà
tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện 
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 14/4/2022, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được long trọng tổ chức. Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trang Thông tin điện tử khối Đảng huyện Lâm Hà trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy: 
 


Đồng chí Hoàng Thanh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà

 

phát biểu tại Đại hội

Kính thưa đồng chí Vũ Công Tiến, Ủy viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng;
Kính thưa Đoàn Chủ tịch;
Kính thưa quý vị khách mời, thưa toàn thể Đại Hội,
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà lần thứ VII được long trọng tổ chức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện, tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.
Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, quý vị khách quý và đặc biệt chào mừng 142 đại biểu là những hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện nhà đã về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội, 05 năm qua, đất nước và địa phương chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Những sự kiện quan trọng đó đã tác động sâu sắc đến đời sống chính trị - xã hội; cùng với cả nước, nhân dân và cựu chiến binh huyện nhà phấn khởi, tin tưởng và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò, trách nhiệm lớn lao của Quốc hội và Chính phủ, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tạo nên nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực. Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà trong nhiệm kỳ 05 năm tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở ... Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đoàn thể chính trị - xã hội nòng cốt, tích cực, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là các cuộc vận động, các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở và hòa giải trong nhân dân ... Nhiều cán bộ và hội viên Cựu chiến binh trong huyện nêu cao tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thực, gần gũi, có sức thuyết phục, thu phục được nhân tâm; luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát triển được 848 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 4.296 hội viên, trong đó có 236 hội viên được bầu vào cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và có 84 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh Lâm Hà đã được các cấp hội tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. 
Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, tôi ghi nhận và trân trọng cảm ơn về sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầy trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà. Ghi nhận và đánh giá cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Nhiệt liệt biểu dương về những cố gắng vươn lên, nỗ lực vượt bậc của các cấp Hội từ huyện đến cơ sở về những kết quả quan trọng và thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Kính thưa Đại hội, bên cạnh những thành tích và ưu điểm, còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo chính trị, tôi xin nhấn mạnh thêm một số hạn chế sau:
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội ở một số nơi quán triệt chưa sâu sắc nên thiếu tích cực, chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể.
- Tổ chức và hoạt động của Hội chưa được rộng khắp trong các cơ quan, doanh nghiệp; có nơi chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
- Một số ít cấp ủy trong lãnh đạo chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng về cựu chiến binh và công tác Hội cựu chiến binh; chưa thật sự quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo chính quyền, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho Cựu chiến binh hoạt động ... Những vấn đề này cần được quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà lần thứ VII là Đại hội thể hiện sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội theo quan điểm của Đảng. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; khái quát chủ đề chính của Đại hội là “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; nêu cao ý chí “Tự lực, tự cường; xây dựng Hội Cựu chiến binh Lâm Hà vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững”. Tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung Báo cáo chính trị và chủ đề của Đại hội lần này và xin nêu một số vấn đề trọng tâm, chủ yếu sau đây, đề nghị đại biểu Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, tập trung thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đi đến thống nhất những định hướng lớn, trọng tâm, cơ bản, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Thứ nhất, Phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện Kết luận số 66/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, hội viên có nhận thức đúng đắn, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Hội; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điểm sai trái, phản động; làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Cựu chiến binh.
Thứ hai, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; nhất là vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng sinh hoạt của các chi hội.
Thứ ba, Động viên Cựu chiến binh phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển kinh tế gia đình theo hướng khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).
Thứ tư, Phối hợp thực hiện hiệu quả các Chương trình hoạt động liên tịch với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực.
Thứ năm, Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam và truyền thụ kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; động viên thanh niên thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
Và cuối cùng là làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng nội dung có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Kính thưa Đại hội, một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đại hội chúng ta phải thực hiện đó là bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Lâm Đồng. Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tâm huyết với công tác Hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa tới trên cơ sở đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, chất lượng, tính kế thừa và phát triển; đồng thời, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đại diện cho hơn 4000 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện nhà dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong thời gian tới.  
Kính thưa Đại hội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu chiến binh huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã tin tưởng và tín nhiệm chọn Lâm Hà để tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cấp huyện, xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và mong Tỉnh hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà trong thời gian tới. 
Cuối cùng, một lần nữa xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Xin trân trọng cảm ơn.
 

Lượt xem: 108
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000099106
  • Đang online: 14
  • Trong tuần: 1.882
  • Trong tháng: 3.046
  • Trong năm: 39.520