HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Lâm Hà đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước In trang
25/04/2023 03:50 CH

Lâm Hà đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Những năm qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên khảo sát, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp, trên cơ sở đó, xác định được các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên theo từng năm; thành lập đoàn công tác về tận doanh nghiệp, bám sát chủ sử dụng lao động để tuyên truyền vận động, đồng thời chăm lo động viên về tinh thần vật chất cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau đột xuất ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để từ đó người lao động thấy được vai trò ví trí của tổ chức công đoàn tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. Đồng thời cũng là để công đoàn thực sự là niềm tin, là tổ ấm, là nơi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn giúp công nhân, người lao động hăng say lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện thăm, nắm tình hình hoạt động tổ chức công đoàn cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH sản xuất Bejo Việt Nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện thăm, nắm tình hình hoạt động tổ chức công đoàn cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH sản xuất Bejo Việt Nam

Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà luôn quan tâm, chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Dù còn nhiều khó khăn, song với sự kiên trì, cách làm sáng tạo những người làm công tác công đoàn, hàng năm, Lâm Hà luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Năm 2022, được Liên đoàn Lao động huyện tuyên truyền về quyền, lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với đơn vị và người lao động. Vì thế, Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng đã quyết định thành lập CĐCS để có thêm một tổ chức đoàn thể đồng hành cùng ban giám đốc quản lý, vận động người lao động và phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường tốt để người lao động yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt  công việc được giao. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng được thành lập, với 15 đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ, giúp đỡ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời từng bước kiện toàn, tập trung xây dựng các chương trình, hoạt động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động; thực hiện thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng theo quy định; tham gia các hoạt động do công đoàn các cấp phát động. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch tuynen phục vụ xây dựng của nhân dân trọng huyện, doanh nghiệp này hiểu rằng việc thành lập tổ chức công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, tạo niềm tin, sự gắn bó lâu dài cho người lao động. 

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng
Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Liên đoàn Lao động huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, công ty thành lập tổ chức công đoàn. 
Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn và công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân lao động huyện Lâm Hà ngày càng lớn mạnh, hiện đại; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. 
Chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc thành lập và hoạt động của “Tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định pháp luật; phòng ngừa việc lợi dụng, xâm phạm lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hành lập công đoàn cơ sở...; xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với tổ chức công đoàn hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nội quy lao động cho công nhân; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục thành lập tổ chức công đoàn, về mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Liên đoàn Lao động huyện tăng cường chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp; chủ động phối hợp với các Đảng ủy xã, thị trấn, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham mưu vận động phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tại địa phương.

Bích Hằng - BDV
 

Lượt xem: 41
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000186628
  • Đang online: 14
  • Trong tuần: 1.260
  • Trong tháng: 564
  • Trong năm: 41.491