QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Nghị quyết số 11-NQ/TW– 15 năm, những đổi thay về công tác phụ nữ trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện nay; luận bàn về những yếu tố, thách thức ảnh hưởng tới công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa In trang
02/03/2023 01:17 CH

Nghị quyết số 11-NQ/TW– 15 năm, những đổi thay về công tác phụ nữ trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện nay; luận bàn về những yếu tố, thách thức ảnh hưởng tới công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã có những bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá- xã hội, khoa học – công nghệ, xây dựng Đảng, Chính quyền và hợp tác quốc tế. Có được thành quả đó là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác phụ nữ. Nghị quyết 11-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 27/04/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước là một chủ trương lớn, bước ngoặt lớn đối với phụ nữ và phong trào, hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ trên toàn quốc.
Sau khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết tại địa phương. Đồng thời lãnh chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phụ nữ trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn Hội LHPN xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp Hội phụ nữ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Nghị quyết với 100% cán bộ Hội và trên 90% hội viên phụ nữ tham gia học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và đề ra những giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua 15 năm triển khai thực hiện, nhận thức về công tác phụ nữ, về vị trí, vai trò và sự đóng góp của lực lượng lao động nữ, của đội ngũ cán bộ nữ của cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân được nâng lên.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện và cơ sở đã quan tâm hơn đến chỉ đạo hoạt động của Hội phụ nữ và công tác cán bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ có điều kiện tham gia công tác tốt hơn, từ đó hạn chế sự phân biệt trong việc tiếp nhận cán bộ công chức, thực hiện tốt những chính sách, những quy định đối với lao động nữ, đối với cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt năng lực trình độ làm việc có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt các chị giữ cương vị chủ chốt ở các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy được vai trò lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, có uy tín với đồng nghiệp, được nhân dân tín nhiệm.
Hội LHPN huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong hệ thống Hội và toàn xã hội. Trong 15 năm qua đã tổ chức được hơn 612 buổi tuyên truyền về kiến thức giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 22.068 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; gắn tuyên truyền Luật Bình đẳng giới với hội thi, giao lưu, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, thu hút hơn 19.068 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hòa giải 857 vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và phát động phụ nữ trong huyện thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hỗ trợ các gia đình phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; trong 15 năm qua, có hơn 5.000 phụ nữ được vay vốn với số tiền hơn 150 tỷ đồng. Hội cũng thường xuyên huyến khích phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực tích cực tham gia học tập, học nghề; đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ chiếm 84,3% tổng số cán bộ, giáo viên của toàn ngành. Chủ động phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động hội thảo, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và cộng đồng; bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ và trẻ em; duy trì và phát triển các mô hình Câu lạc bộ: “Văn hóa, văn nghệ”, “CLB Gia đình hạnh phúc”, “CLB Gia đình phát triển bền vững”, “CLB Phòng, chống bạo lực gia đình”, “CLB Phụ nữ tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang”…Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 02 Cuộc vận động: “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức hội đã phát động vận động “Hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số” với số tiền hơn 1.306 triệu đồng, hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng 50 căn nhà “Mái ấm tình thương”, tặng 60 phương tiện sinh kế, với số tiền gần 200 triệu đồng cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 1.006 suất học bổng trị giá 204 triệu cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi,... Phát động sâu rộng phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tập trung triển khai, hướng dẫn 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” cho trên 200.000 lượt hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó có 18.985 hộ gia đình hội viên tự nguyện thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động gắn với đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu” đã được Hội LHPN từ huyện đến cơ sở triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa, nhận được sự chung tay hỗ trợ của đông đảo cộng đồng. 

Hội LHPN huyện tổ chức một số hoạt động thực hiện Dự án 8 về “Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng ĐBDTTS đặc biệt khó khăn”
Hội LHPN huyện tổ chức một số hoạt động thực hiện Dự án 8 về “Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng ĐBDTTS đặc biệt khó khăn”

Hội LHPN huyện trao tặng Mái ấm tình thương năm 2022
Hội LHPN huyện trao tặng Mái ấm tình thương năm 2022

Cùng với sự phát triển của lực lượng lao động nữ trên các lĩnh vực, phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng trưởng thành và phát triển. Hầu hết nữ lãnh đạo, quản lý; nữ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; các cơ quan quản lý Nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, tạo được uy tín và sự đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị, chất lượng lãnh đạo, quản lý ngày càng được khẳng định. Tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo, quản lý tăng (tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy: Đối với cấp huyện, có 10/40 chị đạt tỷ lệ 25% (Tăng 1,92% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã có 41/190 chị đạt tỷ lệ 21,6% (Tăng 4,58% so với nhiệm kỳ trước). Đại biểu nữ trúng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện là 10/35 chị, đạt 28,57 % (Giảm 3,93% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã là 114/400 chị, đạt tỷ lệ 28,5% (Giảm 1,1% so với nhiệm kỳ trước); đảng viên nữ trong toàn huyện là 1.797 đảng viên). 

Hội LHPN huyện khen thưởng phụ nữ cơ sở năm 2022
Hội LHPN huyện khen thưởng phụ nữ cơ sở năm 2022

Cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng củng cố Hội LHPN các cấp thật sự vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Hội LHPN huyện đã thành lập các cụm thi đua giữa các cụm  xã, thị trấn; khuyến khích các cụm thi đua đề xuất, tổ chức các hoạt động trong cụm. Thường xuyên hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 49 lớp tập huấn nghiệp vụ Hội, các chuyên đề cho 6.277 lượt chị cán bộ chi, tổ Hội. Triển khai có hiệu quả nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở được nâng lên; 100% cơ sở Hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt; tỷ lệ phát triển hội viên trong hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ hơn 1 %; kết quả 15 năm qua đã phát triển được 7.961 hội viên mới, nâng tổng số là 18.985/24.774 phụ nữ trong độ tuổi có mặt tại địa phương, chiếm tỷ lệ 76,6%. Kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành từ huyện đến cơ sở. Hội LHPN các cấp đã giới thiệu 1.032 chị cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đảng viên (trong đó 87 cán bộ Hội, 945 hội viên).
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, các tầng lớp phụ nữ huyện đã có những bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, đoàn kết, thi đua phát huy sức mạnh nội lực, tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Địa vị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện về nhiều mặt, sức khoẻ phụ nữ, trẻ em được nâng cao. Phụ nữ ngày càng chủ động, tự tin hơn trong tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, mạnh dạn trong SXKD. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên, phụ nữ ngày càng được tôn trọng và bình đẳng hơn. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tổ chức Hội các cấp ngày càng khẳng vai trò, vị thế của mình, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng thiết ttực, được xã hội quan tâm và đánh giá cao. Hội LHPN huyện từ năm 2007-2022 đều được đánh giá và tặng danh hiệu là “Đơn vị xuất sắc”, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2022. Tỉnh Hội tặng bằng khen năm 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022.
Trong những năm tới, tỉnh Lâm Đồng nói chung, huyện Lâm Hà nói riêng sẽ có những thời cơ mới để phát triển, song cũng sẽ gặp không ít thách thức. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cụ thể như:
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những vấn đề an ninh phi truyền thống, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xung đột vũ trang; tốc độ đô thị hóa nhanh; già hóa dân số; khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng; bất bình đẳng giới... tác động mạnh mẽ đến đời sống, việc làm, phong trào phụ nữ nói chung và phụ nữ Lâm Đồng nói riêng.
Kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập (Việt Nam xếp vị trí thứ 87 trên tổng số 156 quốc gia được khảo sát trên thế giới về thu hẹp khoảng cách giới) tiếp tục là động lực cho phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị trí của mình.
Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách tạo sự bình đẳng giới, tạo sự phát triển cho phụ nữ. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Vẫn còn tồn tại những tư tưởng lạc hậu, phong kiến như: Trọng nam khinh nữ, gia trưởng, tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận các gia đình Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng.
Phụ nữ Lâm Đồng có những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ như “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cần cù, chịu khó và tôn trọng kỷ luật, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, có ý chí vươn lên.
Từ đó, để công tác phụ nữ tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa đòi hỏi sự chung tay, phối hợp và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp như sau:
Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; trọng tâm là Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 39- CTr/TU (khóa VIII) của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới”... gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với Hội Liên hiệp phụ nữ và phong trào phụ nữ; tạo điều kiện, cơ chế để tổ chức Hội tham gia công tác quản lý nhà nước, tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả; từng bước nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, vị tha gắn với giải quyết việc làm, chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe của phụ nữ; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình Việt Nam phát triển theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch 28-KH/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”; thực hiện chủ trương cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo. Đồng thời với việc xây dựng quy hoạch, phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nhân sự, quan tâm đào tạo cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số.
Hội Liên hiệp phụ nữ xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh toàn diện, chú trọng phát triển hội viên mới gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ; công tác phát triển đảng viên nữ, nhất là phát triển đảng viên nữ ở cơ sở, thôn, tổ dân phố. Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong giám sát thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội LHPN phù hợp với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp theo nhóm, ngành nghề, lứa tuổi để vận động, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Mở rộng dân chủ và thực hành phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, hội viên phụ nữ. Đổi mới công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, hội viên phụ nữ; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào, các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

                                                                                                 Hiền Lương

Lượt xem: 1.045
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421149
  •  Đang online: 29
  •  Trong tuần: 201
  •  Trong tháng: 37.767
  •  Trong năm: 160.012