QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 In trang
04/07/2024 04:08 CH

Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 3/7, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 26 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 
Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 đạt được một số kết quả quan trọng. 
Tổng diện tích cây trồng các loại ước tính 54.371,5 ha, tăng 1,4%; trong đó gieo trồng cây hàng năm 3.462,9 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ; cây lâu năm ước 50.908,6 ha, tăng 1,4%. Toàn huyện có 12.346 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt 74,81%. Tổng số vốn năm 2024 được giao là 499,5 tỷ đồng (không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư), đến 30/6/2024 giải ngân được 89,8 tỷ đồng, đạt 17,99%.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là 56,1 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 7,6 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch vốn. Tổng nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu năm 2024 là 51,2 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân được 1.068 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện theo kế hoạch; an sinh xã hội đảm bảo; công tác giảm nghèo được tập trung triển khai thực hiện với nhiều nguồn lực và quyết tâm cao. Quốc phòng tiếp tục được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định,
Cùng với đó, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện, đã kết nạp được 77 đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2024 trên các lĩnh vực như: Giải ngân vốn đầu tư công; trồng rừng, trồng cây phân tán; hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ...

Đại biểu tham luận phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu tham luận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà nhấn mạnh 6 tháng đầu năm với sự quyết tâm cao, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt một số kết quả hết sức khả quan: Thu ngân sách đạt 62% KH; số vi phạm Luật lâm nghiệp giảm sâu trên cả 3 tiêu chí (số vụ vi phạm, khối lượng lâm sản và diện tích thiệt hại); lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức tốt; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, Đại hội Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Lâm Hà lần thứ IV, năm 2024. Về công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực; quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã phát huy được hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn cần rà soát các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để tập trung hoàn thành. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh đối với một số nhiệm vụ trọng tâm: giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; thu ngân sách; rà soát các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tập trung thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang thủy lợi, kênh mương ... Rà soát cơ sở vật chất trường lớp chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025. Chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác tuyên truyền để người dân chấp hành Luật An toàn giao thông, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà yêu cầu thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng; đặc biệt là công tác kết nạp đảng viên mới và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2024 bảo đảm nghiêm túc, thực chất, chú trọng công tác đánh giá cán bộ. Tập trung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. MTTQ và các đoàn thể đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban trong công tác vận động, tuyên truyền người dân thống nhất với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án. Triển khai “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng” bảo đảm đồng bộ trong toàn huyện và đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, Huyện ủy lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với một số dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

                        Thiên Phương - Văn phòng Huyện ủy

Lượt xem: 74
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420122
  •  Đang online: 237
  •  Trong tuần: 237
  •  Trong tháng: 36.740
  •  Trong năm: 158.985