QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Lâm Hà quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh  các Trường THPT trên địa bàn huyện In trang
10/07/2024 04:41 CH

Lâm Hà quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh  các Trường THPT trên địa bàn huyện

Xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho tương lai, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà và các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác phát triển đảng viên, đặc biệt trong hai năm trở lại đây (2023 - 2024), Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên trong học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.
Sau khi Trung ương, Tỉnh ủy ban hành các văn bản liên quan đến công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến trong đội ngũ cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành các văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Riêng đối với công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, căn cứ tình hình thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 14/6/2023 về “Phát triển đảng viên trong học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2023 và những năm tiếp theo” để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đề ra chỉ tiêu mỗi chi bộ, đảng bộ trường THPT phấn đấu hằng năm kết nạp ít nhất 01 đảng viên là học sinh.

Lễ kết nạp đảng viên mới trong học sinh tại Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn
Lễ kết nạp đảng viên mới trong học sinh tại Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 05 TCCS đảng trường THPT (02 đảng bộ và 03 chi bộ), từ tháng 6/2023 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, kết nạp đối với 17 đảng viên là học sinh (năm 2023: 04 đảng viên, 06 tháng đầu năm 2024: 14 đảng viên); 31 học sinh được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hầu hết các em học sinh được kết nạp vào Đảng và được cử tham gia lớp nhận thức về Đảng đều là những học sinh ưu tú, có phẩm chất đạo đức và thành tích học tập tốt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại trường học, được bạn bè và các thầy cô giáo quý mến, tín nhiệm.
 Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác kết nạp đảng viên trong học sinh trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Nguồn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng trong các trường THPT mặc dù có số lượng đông, nhưng số học sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ thấp, do có sự ràng buộc về độ tuổi xét kết nạp vào Đảng; theo quy định “tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi... (tính theo tháng)”, thực tế nhiều học sinh xuất sắc nổi bật trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhưng trong thời gian học tập tại các trường THPT chưa đủ 18 tuổi để xem xét kết nạp. Một bộ phận học sinh trong các trường học nhận thức chính trị tư tưởng còn hạn chế, chưa giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Một số cấp uỷ nhà trường còn lúng túng trong thực hiện các thủ tục kết nạp đảng viên đối với học sinh…

Lễ kết nạp đảng viên mới trong học sinh tại Đảng bộ Trường THPT Tân Hà
Lễ kết nạp đảng viên mới trong học sinh tại Đảng bộ Trường THPT Tân Hà

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên. Tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh nhận thức sâu sắc về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong trường học. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên đối với học sinh ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp cả trước mắt và lâu dài.
- Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trường THPT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú là học sinh để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, đưa chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên là học sinh vào nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh học tập, giác ngộ lý tưởng, hình thành động cơ trong sáng, tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Phân công đảng viên chính thức làm nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu học sinh ưu tú, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. 
- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trường học; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên là học sinh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.
- Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để học sinh trong các nhà trường có nhiều cơ hội hoạt động rèn luyện tu dưỡng và thể hiện năng lực của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các phong trào để rèn luyện, trưởng thành và nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lê Thị Mừng - BTC

Lượt xem: 39
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421139
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 191
  •  Trong tháng: 37.757
  •  Trong năm: 160.002