QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
     HỘI LHPN HUYỆN LÂM HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 In trang
17/05/2024 10:40 SA

         HỘI LHPN HUYỆN LÂM HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Minh Phúc -BTG

Để đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nửa nhiệm kỳ qua. Chiều ngày 17/5/2024, Hội LHPN huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự Hội nghị có đồng chí Cil Bri, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;  đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng, các ban ngành trong huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn; Hội Phụ nữ Công an huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thùy- Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện, chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường Vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Huyện uỷ, sự tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân, sự hỗ trợ phối hợp, đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các ban, ngành đoàn thể mà phong trào Phụ nữ và công tác Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò của Phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội càng được khẳng định. Hoạt động Hội được đổi mới, linh hoạt, dần đáp ứng yêu cầu thực tiễn,  và nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, các cấp Hội đã vận dụng sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, dội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng xác định trọng tâm, khâu đột phá, tập trung cho cơ sở, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và cán bộ Hội, chú trọng vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ; Công tác tập hợp phụ nữ được tăng cường, thông qua xây dựng các mô hình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của phụ nữ, gia đình và trẻ em; Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Đời sống của phụ nữ được cải thiện, trình độ được nâng lên, chị em ngày càng tự tin, chủ động tham gia trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác quản lý hội viên, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trên môi trường mạng, từng bước chặt chẽ. Thông qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội, từ đó phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng được mở rộng. Kết quả đến giữa nhiệm kỳ trong số 09 chỉ tiêu nghị quyết đại hội, qua rà soát, đánh giá có 6/9 chỉ tiêu đạt trong đó 01 chỉ tiêu dự kiến vượt Nghị quyết là Chỉ tiêu số 4 về hàng năm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 01 tổ hợp tác, tuy vậy có 03 chỉ tiêu nghị quyết còn gặp khó khăn, bên cạnh đó thực hiện tốt 02 khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Đồng chí Cil Bri, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Cil Bri, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Lâm Hà luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, tích cực phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Hà thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức chung lòng, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, nâng cao chất lượng hoạt động các trang Facebook, Zalo…của Hội để truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin, hình ảnh hoạt động của Hội đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; thực hiện tốt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do trong hội viên phụ nữ và trong thời gian qua Hội đã nhận giúp được 36 trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hội triển khai chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trao 1939 phần quà trị giá 730 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển mới 1071 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 19.919 chiếm tỷ lệ 57,3% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương; thành lập mới 13 loại mô hình tập hợp thu hút hội viên tham gia…

Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Huyện ủy Lâm Hà đã đánh giá cao hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ huyện Lâm Hà trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục tổ chức các hoạt động theo chủ đề hàng năm theo tình hình thực tế của từng địa phương, đặc biệt là trong các phong trào xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đăng ký các mô hình theo các tiêu chí thi đua để thực hiện, tiếp tục thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến hội viên phụ nữ và nhân dân, nhân rộng các mô hình hay, mô hình sáng tạo trong hội viên phụ nữ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển đảng trong hội viên phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, công tác giám sát phản biện, phát huy tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU trong hoạt động hội...tiếp tục thực hiện hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ đại hội.
      Nhân dịp này, Hội LHPN cụm thi đua số  1 (Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh và Bảo Lâm) trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 02 hộ gia đình; Hội Phụ Nữ huyện lâm Hà hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho 01 hộ gia đình; Hội Phụ Nữ tỉnh trao 02 suất học bổng cho 2 cháu mồ côi được hội nuôi dưỡng, đỡ đầu đồng thời UBND huyện, Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021 – 2026.

Đồng chí Cil Bri, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh trao quà cho 02 cháu mồ côi
Đồng chí Cil Bri, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh trao quà cho 02 cháu mồ côi

Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 02 hộ gia đình phụ nữ
Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 02 hộ gia đình phụ nữ


 

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy, Chủ tịch hội phụ nữ huyện trao mái ấm tình thương cho 01 hộ phụ nữ khó khăn
Đồng chí Nguyễn Thị Thùy, Chủ tịch hội phụ nữ huyện trao mái ấm tình thương cho 01 hộ phụ nữ khó khăn


 

Lượt xem: 270
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420004
  •  Đang online: 402
  •  Trong tuần: 402
  •  Trong tháng: 36.622
  •  Trong năm: 158.867