QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
 Mặt trận tổ quốc huyện nâng cao chất lượng hoạt động,  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
15/03/2024 03:57 CH

 Mặt trận tổ quốc huyện nâng cao chất lượng hoạt động,
 phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà
*****

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác này, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Với chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với  nhiệm vụ là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Thời gian qua, Mặt trận tổ quốc huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm; phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận tổ quốc; phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chuyển đổi số,  tạo điều kiện để Nhà nước triển khai thực hiện dự án đường giao thông xã Phi Tô đi xã Lát - huyện Lạc Dương và các công trình dự án trọng tâm, trọng điểm của huyện; chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thành công Lễ tôn vinh “Gương sáng đời thường” huyện Lâm Hà lần thứ II trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2018 - 2023. Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc tết Quý Mão các gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo...với hơn 3.000 suất quà trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  phù hợp với nhu cầu, sở thích của người dân; trong đó triển khai xây dựng và công nhận 23 mô hình Khu dân cư tiêu biểu cấp huyện và 17 mô hình Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh; toàn huyện có 161/170 khu dân cư tổ chức phần lễ và hội, 161 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, với trên 20.000 lượt người tham gia; đồng thời, huy động mọi nguồn lực triển khai công tác chính sách an sinh xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo thông qua việc vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 2,4 tỷ đồng/1,9 tỉ KH giao. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, tại chương trình đã trao mệnh giá hỗ trợ sinh kế trị giá trên 2 tỷ đồng (xã Phú Sơn, xã Liên Hà, xã Đạ Đờn và thi trấn Đinh Văn), hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa/2,6 tỉ đồng.  
Phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức 18 hội nghị cuộc tiếp xúc cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với khoảng hơn 700 cử tri tham dự; phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị Lâm Hà, UBND, huyện tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội khóa XV tại xã Đạ Đờn, Liên Hà, xã Phúc Thọ và xã Gia Lâm đảm bảo dân chủ, đúng luật; vận động nhân dân, các tín đồ, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo chấp hành chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai, phát động và thực hiện có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức 07 cuộc giám sát trên các lĩnh vực, tổ chức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động do Mặt trận tổ quốc các cấp phát động, trong đó luôn chú trọng vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
* Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của MTTQ trên địa bàn huyện trong thời gian tới cần:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; gắn bó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; huy động nguồn lực xã hội thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.
- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.
- Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ trong đời sống chính trị xã hội, để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị đáng tin cậy của Đảng; là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân.

                                Lê Thị Hải- BDV


 

Lượt xem: 423
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424280
  •  Đang online: 19
  •  Trong tuần: 3.332
  •  Trong tháng: 40.898
  •  Trong năm: 163.143