QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ In trang
27/02/2023 04:15 CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. “Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động công tác dân vận của Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó là mô hình cụ thể, có địa chỉ và cách làm cụ thể, mang lại thiết thực cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Dân vận khéo” là đổi mới phương thức, hình thức tập hợp nhân dân trong công tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội trong điều kiện mới, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là một nghiệp vụ dân vận rất quan trọng có tính chất quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
“Dân vận khéo” là nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khơi dậy được trách nhiệm của công dân, ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo trong quần chúng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận để nhân dân tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tự tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý và giúp đỡ của chính quyền nhằm thực hiện có mục tiêu nhiệm vụ thiết thực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc, các cấp, các ngành trong huyện, cùng với sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển mạnh, ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện đã thực sự đi vào đời sống xã hội của nhân dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động của nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: 
 - Lĩnh vực phát triển kinh tế: Là lĩnh vực có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trọng tâm là vận động các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hợp tác giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, điển hình như: Mô hình tổ hợp tác mắc ca thôn Bằng Sơn, xã Tân Thanh; mô hình vận động nhân dân làm đường dân sinh của tập thể Khối dân vận xã Mê Linh; mô hình tổ chăn nuôi bò thịt, xã Phúc Thọ; cá nhân ông Trần Mạnh Chiến có mô hình trồng cam đường canh tại thôn Nhân Hòa, xã Đạn Phượng. Những mô hình trên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; mô hình “Dân vận khéo” trong vùng ĐBDTTS thôn Pretieng, xã Phú Sơn được triển khai năm 2022, với tổng trị giá 2,7 tỷ đồng...

Đồng chí Hà Văn Thuận, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tiền xây nhà cho hộ nghèo tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà
Đồng chí Hà Văn Thuận, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tiền xây nhà cho hộ nghèo tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình khá đa dạng, phong phú, có nhiều mô hình đi vào chiều sâu, từng bước trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị. Có nhiều mô hình, điển hình đăng ký các phần việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc... nổi bật là: mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của Mặt trận Tổ quốc; mô hình “khu dân cư tự quản” của Hội Cựu Chiến binh; mô hình “5 không 3 sạch”, mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ.
- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nắm sát tình hình nhân dân, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, “khéo” tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mô hình “Tổ già làng tự quản” ở xã Đạ Đờn được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.
- Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh được tăng cường. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể - chính trị xã hội chú trọng giáo dục, tuyên truyền cán bộ, công chức, đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; việc thực hiện dân chủ ngày càng được mở rộng, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân tiếp tục được củng cố; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường và xử lý kịp thời....đã góp phần củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh như mô hình “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính”…

Các lưc lượng thanh niên tham gia công tác dân vận tập trung trồng dâu tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà
Các lưc lượng thanh niên tham gia công tác dân vận tập trung trồng dâu tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Tuy nhiên, trong những năm qua, việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhiều, nội dung còn chung chung, trong quá trình thực hiện chưa thường xuyên rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình nên việc thực hiện đạt hiệu quả chưa cao; có đơn vị đăng ký mô hình không phù hợp với nhiệm vụ, khả năng của mình. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa thường xuyên, sâu sát, có khi còn lúng túng về nội dung, hình thức và phương thức thực hiện chưa rõ nét nhất là việc lựa chọn đăng ký mô hình còn mang tính hình thức, dàn trải, chưa sát với thực tế địa phương, đơn vị. Một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ làm công tác dân vận một số nơi chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào. Sự phối hợp của một số ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa được chặt chẽ, chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và chưa phù hợp với từng đối tượng nên việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa bền vững, thiếu sức lan tỏa, hiệu quả chưa cao. 
Trước hạn chế, tồn tại nêu trên, để khắc phục những có hiệu quả và tiếp tục nâng cao hoạt động mô hình thi đua “Dân vận khéo”, cần có một số giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện như sau.
+  Thứ nhất:  Tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo nâng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. 
+ Thứ hai: Phối hợp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 
+ Thứ ba: Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp vững mạnh
Theo đó, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ dân vận tham mưu chiến lược; có chính sách thu hút người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận ở các cấp; chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực; khắc phục tình trạng bố trí cán bộ phẩm chất, năng lực yếu kém và không có uy tín làm công tác dân vận. 
Thường xuyên bồi dưỡng phương pháp “Dân vận khéo”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần tôn trọng và phục vụ nhân dân; xây dựng và thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. 
 Rèn luyện cho cán bộ, đảng viên vận dụng thành thạo các bước công tác dân vận trong tình hình mới: Điều tra, nghiên cứu, khảo sát nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn thông qua các kênh thông tin khác nhau, các hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể… 
+ Thứ tư: Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” chặt chẽ từ lựa chọn mô hình; dự kiến nhân sự; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp dân vận; xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết cho công tác dân vận đến thử nghiệm mô hình và tổ chức rút kinh nghiệm, học tập, vận dụng để nhân rộng mô hình. Trong lúc thi hành phải luôn luôn theo dõi, đôn đốc, đồng thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để có cách khắc phục kịp thời; khi công việc hoàn thành phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được để đề ra giải pháp khắc phục; phải chú trọng và có sự động viên, khuyến khích kịp thời bằng các hình thức biểu dương, khen thưởng, đồng thời phê bình những việc làm chưa tốt, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận.
+ Thứ năm: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải phù hợp với thực tiễn của địa phương, thiết thực với nhu cầu và nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
Mỗi đơn vị, địa phương đều có những thuận lợi và khó khăn khác nhau, chính vì thế việc xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” phải phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Mô hình trồng hoa đồng tiền tại thôn Tân Đức, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà
Mô hình trồng hoa đồng tiền tại thôn Tân Đức, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Thực tiễn cuộc sống của nhân dân cho thấy, để nhân dân hiểu, ủng hộ tham gia thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần thiết phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng cách thức phù hợp, hiệu quả được nhân rộng, có thu nhập kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích thiết thân của nhân dân. Do vậy, phong trào “Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tập hợp, động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

                                                Lê Thị Hải – BDV
 

Lượt xem: 7.064
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000419939
  •  Đang online: 425
  •  Trong tuần: 425
  •  Trong tháng: 36.557
  •  Trong năm: 158.802