QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
DANH SÁCH TRÍCH NGANG  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015 In trang
12/04/2024 09:44 SA

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015

 

 

 

 

 
   

 

 

Số tt

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác 2010-2015

Ghi chú

 

 

 

 

1

Trần Thanh

Phương

TUV, Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện

 

 

 

2

Phạm Văn

Khả

Phó bí thư thường trực huyện ủy

 

 

 

3

Trần Văn

Tự

Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện

 

 

 

4

Đinh Tấn

Bái

UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

5

Hà Văn

Thuận

UVBTV, Trưởng Ban tổ chức HU

 

 

 

6

Lê Vũ 

Thắng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

 

 

 

7

Lê Thị

Nhàn

UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo HU

 

 

 

8

Nguyễn Ngọc

Cường

UVBTV, Trưởng ban dân vận HU

 

 

 

9

Kiều Văn

Lân

UVBTV, Trưởng công an huyện

 

 

 

10

Lê Bá

Lăng

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

 

 

 

11

Trần Lệ

Quyên

UVBTV, PCT HĐND huyện

 

 

 

12

K'

Pếck

UVBTV, BTĐU, CT HĐND TT Đinh Văn

 

 

 

13

Trần Xuân

Khánh

HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

 

14

Đinh Đức

Chí

HUV, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy

 

 

 

15

K'

Tân

HUV, PCT UBMTTQ Việt Nam huyện

 

 

 

16

Trương Quốc

Khánh

HUV,  Trưởng phòng NN&PTNT

 

 

 

17

Danh

Mố

HUV, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy

 

 

 

18

Nguyễn Văn

Tình

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

 

19

Trần Thị

Hằng

HUV, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

 

20

Giáp Thị

Thủy

HUV, Bí thư huyện đoàn

 

 

 

21

Vũ Xuân

Trường

HUV , Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

 

 

22

Nguyễn Đức

Tài

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

23

Nguyễn Văn

Sinh

HUV, Trưởng phòng  GD&ĐT

 

 

 

24

Phan Thị

Nga

HUV, Giám đốc Trung tâm y tế Lâm Hà

 

 

 

25

Lê  Thị

Liên

HUV, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch

 

 

 

26

Nguyễn Văn

Phụng

HUV, Trưởng phòng công thương

 

 

 

27

Nguyễn Minh

An

HUV, Chánh VP HĐND-UBND huyện

 

 

 

28

Nguyễn Tấn

Hùng

HUV, Giám đốc Trung tâm VH-TDTT

 

 

 

29

Nguyễn Thị

Chinh

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

 

 

 

30

Lưu Đức

Nam

HUV, Trưởng phòng LĐ thương binh &XH

 

 

 

31

Trần Văn

Ca

HUV, Chi cục trưởng chi cục thuế

 

 

 

32

Nguyễn Minh

Điện

HUV, Phó trưởng công an huyện

 

 

 

33

Nguyễn Văn

Quang

HUV, Chính trị viên BCH QS huyện

 

 

 

34

Phạm Văn

Bắc

HUV, Chánh án TAND huyện

 

 

 

35

Vũ Chung

Nam

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

 

 

 

36

Nguyễn Phúc

Thái

HUV, Bí thư ĐU thị trấn Nam Ban

 

 

 

37

Phùng Văn

Quyến

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà

 

 

 

38

K'K

Roong

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn

 

 

 

39

Trần Ngọc

Ngọc

HUV, Bí thư ĐU, CT UBND xã Đông Thanh

 

 

 

40

Tiêu Văn

Bính

HUV, Bí thư  ĐU, CT HĐND xã Nam Hà

 

 

 

41

Nguyễn Văn

Tân

HUV, Phó trưởng Ban tổ chức HU

 

 

 

42

Lê Văn

Thiêm

HUV, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng

 

 

 

43

Nguyễn Văn

Đức

HUV, BT ĐU, CT HĐND xã Hoài Đức

 

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG  BAN THƯỜNG VỤ

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015

 
     

Số tt

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ghi chú

 
 

1

Trần Thanh

Phương

TUV, Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện

 

 

2

Phạm Văn

Khả

Phó bí thư thường trực huyện ủy

 

 

3

Trần Văn

Tự

Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện

 

 

4

Đinh Tấn

Bái

UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

5

Hà Văn

Thuận

UVBTV, Trưởng Ban tổ chức HU

 

 

6

Lê Vũ 

Thắng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

 

 

7

Lê Thị

Nhàn

UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo HU

 

 

8

Nguyễn Ngọc

Cường

UVBTV, Trưởng ban dân vận HU

 

 

9

Kiều Văn

Lân

UVBTV, Trưởng công an huyện

 

 

10

Lê Bá

Lăng

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

 

 

11

Trần Lệ

Quyên

UVBTV, PCT HĐND huyện

 

 

12

K'

Pếck

UVBTV, BTĐU, CT HĐND TT Đinh Văn

 

 
Lượt xem: 103
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420436
  •  Đang online: 317
  •  Trong tuần: 317
  •  Trong tháng: 37.054
  •  Trong năm: 159.299