HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Huyện ủy Lâm Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 In trang
09/01/2024 08:25 SA

Huyện ủy Lâm Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 9/1, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa VIII, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trong năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, đổi mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện”, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện, kế hoạch đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Huyện ủy Lâm Hà đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên càng được thể hiện rõ hơn. Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tại Lâm Hà tiếp tục có sự đổi mới, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết được tăng cường. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn Lâm Hà có sự chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đổi mới và nâng cao. Huyện ủy Lâm Hà cũng đã chỉ đạo phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn năm 2023.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 48 tổ chức đảng và 633 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng, 8 đảng viên, kết quả kiểm tra: 48 tổ chức đảng, 633 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Giám sát chuyên đề được 43 tổ chức đảng và 255 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 6 tổ chức đảng, 8 đảng viên, kết quả giám sát 43 tổ chức đảng, 255 đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai. Tính đến ngày 31/12/2023, Đảng bộ huyện Lâm Hà có 51 TCCS đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở và 30 chi bộ cơ sở; 306 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên là 4.496 đồng chí. Trong năm, huyện Lâm Hà kết nạp được 133 đảng viên, đạt 102% kế hoạch, tương đương 3,01% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện. Trong đó đã quan tâm, chú trọng đến công tác kết nạp 3 đảng viên là học sinh trong các Trường THPT trên địa bàn huyện.
Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, khách quan và có chất lượng. Năm 2023, toàn huyện có 32/32 tổ chức, cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6/32 đơn vị (chiếm tỷ lệ 18,75% so với tổng số đơn vị được đánh giá, xếp loại và chiếm tỷ lệ 20% so với đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 24/32 đơn vị (tỷ lệ 75%); hoàn thành nhiệm vụ là 2/32 đơn vị (tỷ lệ 6,25%).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát chủ đề năm 2024, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

 
                                         Khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng HTXSNV

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà tặng giấy khen cho 7 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời tặng giấy khen cho 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 18 đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2023.

                                        Thiên Phương


 

Lượt xem: 60
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295689
  •  Đang online: 19
  •  Trong tuần: 19
  •  Trong tháng: 1.235
  •  Trong năm: 34.552