HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Lâm Hà tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận năm 2023 In trang
14/09/2023 07:44 SA

Lâm Hà tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận năm 2023
-----

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BDVTU, ngày 21/8/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Dân vận năm 2023. Ngày 12/9/2023 Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Dân vận năm 2023.

Đồng chí Hoàng Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu khai mạc
Đồng chí Hoàng Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu khai mạc

Tham dự buổi tập huấn gồm có Cán bộ, chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy; đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện; cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác dân vận, quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban của huyện; Công an, Quân sự huyện; phó Khối và thành viên Khối dân vận cơ sở xã, thị trấn;  trưởng, phó và thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở xã, thị trấn; đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn (tổng số tham dự có 135 đồng chí).

Các đơn vị tham gia tập huấn
Các đơn vị tham gia tập huấn

Nội dung tập huấm gồm có 3 chuyên đề:  Chuyên đề 1: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chuyên đề 2: Công tác dân vận trong bồi thường giải phóng mặt bằng và xử lý tình huống phức tạp về an ninh chính trị; công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở.  Chuyên đề 3: Quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; quy trình xây dựng, công nhận mô hình dân vận khéo và tuyên dương điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
Qua tập huấn giúp cán bộ, đảng viên trong hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cập nhật kịp thời và nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; văn bản xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối dân vận cơ sở có kỹ năng, năng lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Bích Hằng -Lê Thị Hải – BDV Huyện ủy

Lượt xem: 174
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295651
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 12
  •  Trong tháng: 1.197
  •  Trong năm: 34.514