QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 -2029  In trang
07/06/2024 02:06 CH

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 -2029 

Triển khai, tổ chức, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới và Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2024 -2029”; Chỉ thị số 21-CT/HU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà “Về việc lãnh đạo Đại hội  Mặt trận tổ quốc Việt Nam  cấp xã, thị trấn và Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 -2029”. Trong 02 ngày 05 và 06/6/2024,  Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà đã tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 -2029”. 
 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển” .

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lâm Hà trao bức trướng cho Đại hội MTTQ huyện
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lâm Hà trao bức trướng cho Đại hội MTTQ huyện

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Bon Yô Soan Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và  đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo MTTQ huyện nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các vị đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; lãnh đạo MTTQ các huyện Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng và Đam Rông, đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa ban huyện, Ban Đoàn kết Công giáo, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện cùng 221 vị đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện về dự đông đủ.
Nhiệm kỳ 2019-2024, với vai trò là cầu nối, MTTQ các cấp huyện Lâm Hà đã phát huy tốt quyền làm chủ, tổ chức tập hợp, đoàn kết, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động vận động Nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 14,67 tỷ đồng, đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 227 căn nhà/6,3 tỉ đồng; phối hợp hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho 300 hộ gia đình; hỗ trợ rủi ro đột xuất hơn 1.000 đối tượng; phối hợp tặng trên 4.000 xuất quà cho hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán hằng năm... 
MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động tham gia góp ý, phản biện vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình, kế hoạch, đề án có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và Nhân dân; nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận trong Nhân dân và đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hiệp thương Hội thẩm Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bầu cử, đồng thời giám sát thực hiện quy trình tổ chức bầu cử; phối hợp triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp với HĐND-UBND-UBBC huyện tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho những người ứng cử và hội nghị tập huấn cho các thành viên Tổ bầu cử; tổ chức Hội nghị TXCT với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 397 cử tri tham dự, có 27 lượt ý kiến, kiến nghị. Chủ trì, phối hợp tổ chức các Hội nghị TXCT với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử tại 16/16 xã, thị trấn, có 905 cử tri tham dự, có 140 lượt ý kiến, kiến nghị. Triển khai tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống Mặt trận huyện; thường xuyên tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước.
Chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Hà; hướng dẫn các xã (Tân Văn, Gia Lâm, Đông Thanh, Tân Hà, Nam Hà) tổ chức lấy phiếu đánh giá hài lòng của Nhân dân về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng quy định. Đến nay, đã có 04 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 115 mô hình khu dân cư tiêu biểu cấp huyện, 47 mô hình khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh (Đạt 67,6%); phối hợp triển khai có hiệu quả phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Với những kết quả đạt được, MTTQ huyện Lâm Hà vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc nhiệm vụ” của MTTQ tỉnh.
Tại Đại hội các vị đại biểu cũng thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà phát biểu chỉ đạo

Dự và phát biểu chỉ đạo đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ huyện Lâm Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới MTTQ huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tổ chức thực hiện có kết quả Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Thông báo 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 18/12/2009 của Bộ Chính trị”; Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 22/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bản tỉnh Lâm Đồng”. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường vai trò giám sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.
Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII gồm 65 vị và bầu 20 vị tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX. Đồng chí Hoàng Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 5 cá nhân; UBND huyện đã khen thưởng cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đồng chí: Bon Yô Soan Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trao Kỷ niệm chương của TWMTTQ cho 5 đồng chí
Đồng chí: Bon Yô Soan Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trao Kỷ niệm chương của TWMTTQ cho 5 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà  trao giấy khen cho 04 tập thể
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà  trao giấy khen cho 04 tập thể

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 06 cá nhân
Đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 06 cá nhân

Lê Thị Hải – BDV Huyện ủy


 

Lượt xem: 150
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424423
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 3.475
  •  Trong tháng: 41.041
  •  Trong năm: 163.286