HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
    HUYỆN ỦY LÂM HÀ ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG In trang
11/01/2023 03:39 CH

    HUYỆN ỦY LÂM HÀ ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Để đưa Nghị quyết số 12- NQ/HU ngày 14 tháng 12 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đi vào cuộc sống, Huyện ủy Lâm Hà tiến hành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra “khí thế mới, bước chuyển mới” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.
Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 29 tháng 12 năm 2022, sáng ngày 6 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Huyện ủy Lâm Hà, đồng chí Hà Văn Thuận- Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy đã báo cáo Nghị quyết số 12- NQ/HU ngày 14 tháng 12 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đến cán bộ,  Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Huyện ủy và trực tuyến tại 16 điểm cầu các  xã, thị trấn.

Cán bộ, công chức, viên chức tại Hội trường Huyện ủy nghe báo cáo Nghị quyết 12. Ảnh: Minh Phúc- BTG Huyện ủy
Cán bộ, công chức, viên chức tại Hội trường Huyện ủy nghe báo cáo Nghị quyết 12. Ảnh: Minh Phúc- BTG Huyện ủy

Nghị quyết đã đánh giá tình hình thực hiện năm 2022 như thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến đời sống xã hội; song với phương châm "Quyết liệt, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, nêu gương, vượt qua mọi khó khăn, tập trung tối đa nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII", cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân các dân tộc huyện nhà, do đó việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 đạt được kết quả khá toàn diện.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; số vụ việc lấn chiếm và hủy hoại đất lâm nghiệp mặc dù có giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ thực hiện các dự án nông lâm nghiệp (trồng rừng, trồng cây xanh) chưa đảm bảo yêu cầu; công tác cải cách hành chính đã được cải thiện tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; việc thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ đạo của tỉnh, huyện của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có việc vẫn còn chậm, thiếu sự chủ động, quyết liệt.
Nghị quyết cũng xác định, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ và có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII; dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh... Với quan điểm phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng hiệu quả các thời cơ để tạo động lực phát triển mạnh mẽ, Huyện ủy Lâm Hà xác định chủ đề năm 2023 là: “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, đổi mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện”.
Trong 16 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội và 7 Chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết xác định “100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Trong nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế- xã hội, Nghị quyết xác định “đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế; phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo hướng phát triển xanh, toàn diện, bền vững; phát triển kinh tế, xã hội dựa trên đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ”. 
Trong nhiệm vụ và giải pháp về quốc phòng - an ninh và lĩnh vực nội chính, Nghị quyết xác định “thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc”.
Trong nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết xác định “tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; thực hiện hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XIII). Tăng cường tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội. Hướng dẫn các địa phương, ngành hoàn thành việc biên soạn lịch sử truyền thống theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng”.
Để việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả cần sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.  Sau khi quán triệt, học tập Nghị quyết Đảng bộ huyện, các chi bộ, Đảng bộ tiếp tục triển khai nghị quyết của đơn vị mình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 của huyện nhà.

Minh Phúc-An Hùng

Lượt xem: 16
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000155898
  • Đang online: 6
  • Trong tuần: 698
  • Trong tháng: 1.626
  • Trong năm: 10.761