QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
NGƯỜI ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG In trang
28/06/2022 07:51 SA

NGƯỜI ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ông Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1966, với vai trò là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lâm Hà, đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, ông vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen. 

 

Ông Nguyễn Văn Tình quán triệt chuyên đề năm 2022 cho cán bộ, đảng viên huyện Lâm Hà bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực huyến

Nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết

Ông Tình cho biết: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người cán bộ tuyên giáo là phải nhanh chóng đưa các Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào đời sống nhân dân. Để làm được điều này, trước tiên đội ngũ đảng viên phải nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ để tiên phong thực hiện đồng thời tuyên truyền cho nhân dân; cùng với đó là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, đây cũng là điều kiện tiên quyết triển khai sự lãnh đạo của Đảng sớm đi vào cuộc sống xã hội”. 
Nhằm góp phần quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được ban hành, ông đã chủ động lãnh đạo Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy các văn bản chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt kịp thời các văn bản mới ở địa phương thông qua nhiều kênh thông tin, đảm bảo yêu cầu.
Từ năm 2020 đến nay, ông đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo tham mưu cho  Huyện ủy tổ chức 83 lớp, học tập nghị quyết, các văn bản mới của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 16.000 lượt cán bộ, đảng viên, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 95%. Đặc biệt từ năm 2021 đến nay ông đã đưa ra giải giáp ứng dụng hình thức trực tuyến, giúp cho việc học tập nhanh và hiệu quả hơn; tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập và phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh covid -19. Chẳng hạn như lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2021, học trực tuyến thông qua 11 điểm cầu với 1.523 tài khoản và 2.572/2.595 người tham gia học tập, đạt tỷ lệ 99,1%; nếu tổ chức học trực tiếp như bình thường cần phải tổ chức 21 lớp. Hay đầu năm 2022 tổ chức 02 đợt học tập với 5 lớp quán triệt, học tập một số văn bản mới về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và 5 lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 4.000 cán bộ, đảng viên mỗi đợt. Hình thức học kết hợp giữa học trực tiếp với học trực tuyến tại 16 điểm cầu của các xã, thị trấn và 01 lớp quán triệt, học tập bổ sung cho những trường hợp vắng, kết quả đạt tỷ lệ 97,7%. Ông nói: “Nếu như tổ chức học trực tiếp sẽ phải tổ chức 43 lớp sẽ tốn kém rất nhiều”.
Ông đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm chính trị huyện Lâm Hà mở 174 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 14.510 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện tham gia học tập. Hàng tháng định hướng cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thời làm nồng cốt hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Chia sẻ kinh nghiệm quán triệt các Nghị quyết của Đảng ở địa phương, ông Tình cho biết, bản thân ông thường xuyên bổ sung tư liệu, cập nhật kiến thức thời sự trong từng buổi truyền đạt nghị quyết, đồng thời kết hợp trình chiếu PowerPoint và thường xuyên đặt ra các tình huống, câu hỏi liên hệ thực tế để tạo không khí sôi động, lôi cuốn người học cùng tham gia tranh luận, làm rõ các vấn đề đặt ra. “Chẳng hạn như khi nói tới một nội dung nào đó trong văn bản cần lấy dẫn chứng thực tế, liên hệ với thông tin phản ánh qua báo chí cũng như các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó người học sẽ dễ dàng tiếp thu vấn đề, nội dung chính mà văn bản Nghị quyết đề ra, còn cứ đọc chép sẽ không hiệu quả”.
Chính nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ việc học tập các Nghị quyết của Đảng cho tới Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy luôn được triển khai đầy đủ, lồng ghép đa dạng, giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước và địa phương; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ông Tình chia sẻ: “Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương thì lực lượng tuyên giáo là nòng cốt”. Để làm được việc này ông đặc biệt quan tâm đến công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông nói: “Phải làm cho mỗi người dân thấy rõ được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; nhận diện được những việc làm của các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng hiện nay; tích cực đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mặt khác phải xây dựng lực lượng đủ mạnh để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, nhất là lực lượng đấu tranh qua mạng xã hội”. 
Với tinh thần đó, từ trước năm 2020 ông đã chủ động triển khai xây dựng lực lượng, thành lập các nhóm tác nghiệp làm nhiệm vụ đấu tranh qua mạng xã hội. Hiện nay đã có nhiều trang mạng xã hội hoạt động tích cực, hiệu quả như trang facebook “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng” “Hào khí Nam Tây Nguyên”, “Tổ quốc gọi tên Mình”, “Tuổi trẻ Lâm Hà”... thu hút đông đảo số người tham gia, theo dõi, tương tác. 
Ngoài ra, ông cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng để trao đổi, nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác điều tra dư luận xã hội. Mỗi năm ông đều chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức từ 2 đợt điều tra dư luận xã hội trở lên bằng cách phát phiếu thăm dò để nắm bắt ý kiến người dân về các vấn đề xã hội quan tâm, nhất là những bất cập, tồn tại ở địa phương. Ông nói: “Việc thường xuyên nắm tình hình và điều tra dư luận là khâu rất quan trọng để có thể dự báo sớm tình hình, đề xuất giải pháp kịp thời, không để bất cập, tồn tại phát triển thành điểm nóng”. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến nhân dân sẽ nhận diện được đâu là yếu tố nguy cơ phát sinh điểm nóng để từ đó tham mưu Huyện uỷ chỉ đạo xử lý, giải quyết tốt những phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, ổn định tình hình ngay từ cơ sở... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đặc biệt là thời gian gần đây có một số bài viết đăng trên Tạp chí Bất động sản, phản ánh tình hình liên quan đến vấn đề đất đai ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên tiêu đề, nội dung bài viết lại có sự công kích, hạ thấp uy tín lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đáng chú ý như bài viết: Lâm Đồng tiếp tục "xé rào" quy chuẩn quốc gia, chạy theo lợi ích đại gia; Lâm Đồng: Huyện Bảo Lâm chạy theo “lợi ích nhóm” khi lập quy hoạch?; Lâm Đồng: “Mưu kế” hợp thức hóa hàng loạt sai phạm phân lô từ Sở xây dựng... Trước tình hình này, ông đã chủ động viết bài, đấu tranh, phản bác lại các nội dung trên, đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin, bài viết có nội dung phức tạp liên quan đến công tác quản lý đất đai; không a dua, hùa theo, không giao động trước các luồng thông tin trái chiều.
 Qua đó, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đồng tình và tích cực tham gia hưởng ứng, chia sẻ rộng rãi bài viết của ông trên các trang đấu tranh, phản bác, mạng xã hội, zalo, facebook... cũng khẳng định rõ chính kiến của mình là luôn tin tưởng và đồng hành cùng với chính quyền địa phương để khắc phục, xử lý những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đang lợi dụng những sơ hở, những vụ việc làm trái quy định của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực đất đai để công kích, hạ thấp uy tín lãnh đạo. Thông qua việc làm này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chú trọng xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
Nhớ lời Bác dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ông đã chú trọng triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong toàn huyện nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở địa phương. Trong đó tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
Nhờ những sáng kiến của ông mà việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương Lâm Hà đạt được những thành quả quan trọng. Sau 01 năm triển khai việc xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ông chia sẻ: “Song song với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến cần phải làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng để kịp thời cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, lan tỏa những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và noi theo”.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu của Huyện ủy Lâm Hà

Cũng nhờ đó, huyện Lâm Hà đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương và khen thưởng như năm 2021 đã có 11 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, trong đó có 01 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Năm 2022 có 59 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen: 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện khen: 10 tập thể và 10 cá nhân, Thư khen của Bí thư Huyện ủy: 4 tập thể và 32 cá nhân. Đặc biệt là nhân dịp 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, việc biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp ở các xã, thị trấn, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
Các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu được địa phương, đơn vị biểu dương, khen thưởng đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; góp phần “xây cái đẹp, dẹp cái xấu”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Tình được vinh danh gương sáng Pháp luật năm 2021

Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Văn Tình đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị Huyện Lâm Hà luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng cờ thi đua. Những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tâm huyết và cống hiến của ông Nguyễn Văn Tình đã được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, nhiều năm liền ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng, giấy khen của Huyện uỷ và UBND huyện Lâm Hà. Năm 2021 ông được tôn vinh “gương sáng Pháp luật” vì những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và thi hành pháp luật. Ông xứng đáng là tấm gương sáng, tiêu biểu cho cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

                                                                                                             HỒNG TOAN

Lượt xem: 962
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424350
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 3.402
  •  Trong tháng: 40.968
  •  Trong năm: 163.213