HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
61/HD/BTGHU
12/07/2022
Nguyễn Minh Phúc
Hướng dẫn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 3/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000186559
  • Đang online: 18
  • Trong tuần: 1.191
  • Trong tháng: 495
  • Trong năm: 41.422