HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
44/HD/BTGHU
28/02/2022
Nguyễn Minh Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295600
  •  Đang online: 9
  •  Trong tuần: 9
  •  Trong tháng: 1.146
  •  Trong năm: 34.463