QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.


Có 58 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
175/CV/HU 21/06/2021 Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định
21/KH/HU 16/06/2021 Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2021-2025
57/BC/HU 15/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 72-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và thông báo kết luận số 38-KL/TW về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
56/BC/HU 14/06/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
173/CV/HU 11/06/2021 Công văn rà soát đối tượng chưa được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
20/KH/HU 09/06/2021 Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
170/CV/HU 09/06/2021 Công văn vận động, tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
820/KL/HU 07/06/2021 Kết luận Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy ngày 7/6/2021
53/BC/HU 04/06/2021 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông báo số 312-TB/TW về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp
14/CV/BDVHU 04/06/2021 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
169/CV/HU 03/06/2021 Công văn tiếp tục học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
167/CV/HU 03/06/2021 Công văn về việc cử cán bộ tham gia đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2021
4/BC/BCĐQCDC 02/06/2021 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021
24/CV/BTGHU 01/06/2021 Công văn triển khai cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
23/CV/BTGHU 01/06/2021 Công văn nộp đề cương giáo án
166/CV/HU 01/06/2021 Công văn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19
51/BC/HU 31/05/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 518-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên trong đảng
50/BC/HU 31/05/2021 Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến ", " tự chuyển hóa " trong nội bộ
165/CV/HU 31/05/2021 Công văn về việc báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn
49/BC/HU 27/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 63-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Trang 2/3Đầu tiên   Trước   1  [2]  3  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424420
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 3.472
  •  Trong tháng: 41.038
  •  Trong năm: 163.283