QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Sáng ngày 14/5/2024, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 cho 36 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.  Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí  Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; trưởng, phó và toàn thể cán bộ, công chức các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn có đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Xem thêm
Ngày 10/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (viết tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU, Kế hoạch số 125-KH/HU). Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy, kết hợp với trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện.  Xem thêm
Tiếp tục triển khai các phần việc cụ thể trong đợt công tác dân vận tập trung của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh và Ban Chỉ đạo 867 huyện tại thị trấn Đinh Văn năm 2024, sáng ngày 9/5/2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo 867 huyện và thị trấn Đinh Văn tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nghĩa tình Quân - Dân” cho hộ ông K’ Brổh ở tổ dân phố RyôngSre. Xem thêm
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Từ năm 1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong đó đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp;  Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng Xem thêm
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xem thêm
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Xem thêm
Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Việc tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Xem thêm
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (Theo quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”). Xem thêm
ần đầu tiên, một kỳ đại hội của Đảng đã đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào Văn kiện đại hội. Trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung và nhận thức về công tác dân vận được đề cập một cách toàn diện, sâu sắc, với nhiều điểm mới nổi bật: khẳng định sâu sắc hơn tầm quan trọng và yêu cầu cao hơn về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; về vai trò của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng; Đảng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ là: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Đảng nhấn mạnh: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”. Xem thêm
Sáng ngày 26/2/2024, Trung tâm Chính trị huyện Lâm Hà tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Dự Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Bùi An Hùng - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Xem thêm
Trang 2/8Đầu tiên   Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424418
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 3.470
  •  Trong tháng: 41.036
  •  Trong năm: 163.281