QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Kính thưa: đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh. Thưa các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo 502 tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện và thị trấn Đinh Văn. Xem thêm
 Sáng ngày 09/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” (lớp thứ nhất) năm 2024. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Xem thêm
Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Việc tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Xem thêm
Sáng 3/4, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 25 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Xem thêm
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (Theo quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”). Xem thêm
ần đầu tiên, một kỳ đại hội của Đảng đã đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào Văn kiện đại hội. Trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung và nhận thức về công tác dân vận được đề cập một cách toàn diện, sâu sắc, với nhiều điểm mới nổi bật: khẳng định sâu sắc hơn tầm quan trọng và yêu cầu cao hơn về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; về vai trò của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng; Đảng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ là: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Đảng nhấn mạnh: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”. Xem thêm
Mặt trận tổ quốc huyện nâng cao chất lượng hoạt động,  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà Xem thêm
Thực hiện Thông báo số 262-TB/HU, ngày 27/2/2024 của Thường trực huyện ủy về chương trình làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn;  Ngày 12/3, Đoàn công tác số 01 của Huyện uỷ đã có ngày làm việc với Thị trấn Nam Ban và xã Gia Lâm về tình hình trước, trong, sau Tết và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì các buổi làm việc. Dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh An,  Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Huyện. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện Xem thêm
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó đề cập đến “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển…”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu 5 mục tiêu, nhiệm vụ nhằm phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh cần phải có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Xem thêm
Sáng ngày 26/2/2024, Trung tâm Chính trị huyện Lâm Hà tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Dự Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Bùi An Hùng - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Xem thêm
Trang 4/25Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424342
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 3.394
  •  Trong tháng: 40.960
  •  Trong năm: 163.205